Aktiv alene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinsons sykdom gjør at tilstanden stadig forverres. Svært mange blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp i hverdagen fra de nærmeste pårørende. Samtidig bor anslagsvis 18% alene i eget hjem, og har ingen ektefelle/samboer å støtte seg på til dagligdagse gjøremål. Søsken, venner og andre pårørende får ofte lite informasjon om sykdommen og om hvordan være gode støttepersoner. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på. 40 personer med parkinson som bor alene vil her fokusere på hvordan vi har det i hverdagen og hvordan vi når ut til andre med motivasjon og nyttig informasjon.

Målsetting

Arrangere et verkstedseminar for 40 personer som bor alene og har Parkinsons sykdom. Deltakerne: – utarbeider info til nett for andre i målgruppen. – får faglige råd. – etablerer nettverk (både de m/parkinson og støttepersoner). – bidrar til organisasjonens fremtidige satsninger for målgruppen.

Målgruppe

Personer som selv har parkinson og bor alene i eget hjem.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Verkstedseminaret vil gå over 3 dager, med 40 hoveddeltakere og 25 av deres støttepersoner (vi antar at 15 vil komme alene). Deltakerne fordeler seg på ulike mini-verksteder: Foto, sosiale medier, boksing, enkel trening innendørs, bassengtrening, tai chi. Foto- og sosiale medier-verkstedene vil bidra med tekster om det å bo alene med parkinson, nyttige lister for motivasjon, bilder fra seminaret og liknende som også publiseres i organisasjonens ulike medier. Treningsverkstedene bidrar til at deltakerne som har parkinson kan finne treningsformer de kan være motivert for å fortsette med i hverdagen, for å ivareta sin egen helse. Foredragene rettet mot personer med parkinson vil fokusere på hverdagsmestring og ansvar for eget liv. Støttepersonene vil ha egne foredrag og samtalegrupper for faglig informasjon og for nettverksbygging, og vil ellers delta i verkstedene sammen med den som har sykdommen, slik at de kan finne aktiviteter de eventuelt kan fortsette å ha sammen og ikke kun fokusere på sykdom når de møtes. Detaljert program finnes i den vedlagte prosjektbeskrivelsen.

Fremdriftsplan

Jan-feb: Første prosjektmøte. Avtaler med hotell og foredragsholdere. Annonsering og påmeldingsstart. Mar-apr: Oppfølging av hotell og påmeldte. Praktisk planlegging. Prosjektmøte og gjennomføring av seminaret. Mai-okt: Oppfølging av deltakerne. Publisering av utarbeidet materiell på nett – både i organisasjonens interne medier og i deltakernes egne grupper eller sider på sosiale medier. Nov-des: Evalueringsmøte og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Seminar for deg som bor alene.pdf

Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Aktiv alene
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 334 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet