SE: Parkinson

Prosjektet SE: Parkinson handler om å bryte ned fordommer, og skape forståelse for hvordan det er å leve med og å være pårørende til en med parkinson.

I samarbeid med

Marte Stensrud skrev stil til bestemor Mona Stensrud da hun fikk Parkinson. Stilen leser Marte opp i en av videosnuttene i prosjektet. Foto: Norges Parkinsonforbund

Alle med parkinson bærer på historier – ved å stå fram, slik Mona, Thor og Susan har gjort i filmene i dette prosjektet, vil det bidra til å få flere medmennesker til å se parkinson og menneskene som lever med sykdommen hver dag.

Hensikten med filmprosjektet er å skape forståelse og innsikt i en sykdom som mange har et mytisk forhold til – gi gammelmannssykdommen et nytt image og sette kunnskapen i nytt lys. Alle filmene er laget av Tom Atle Bordevik & Jon Martin Førland.

Se: Parkinson handler om å se medmennesker. Se parkinson. Se individer. Se muligheter. Se utfordringer.

Her kan du se de tre filmene:

Marte (20) leser stilen hun skrev som 9-åring, da bestemor fikk parkinson. Skrevet og lest av barnebarn Marte Stensrud til bestemor Mona Stensrud.
Thor sloss mot parkinson både med verbale og fysiske fulltreffere! Skrevet og levert av Thor Hjelmeland.
Sterke Susan forteller om sitt liv med parkinson. Skrevet, lest og syklet av Susan Smerkerud.

Sluttrapport

Bakgrunn

Det er ingen hemmelighet at mange interesseorganisasjoner sliter med å synliggjøre sin hjertesak. Det er krevende å nå fram. Å bli sett. Det er nettopp kommunikasjon der det er mulig å se, som aller best tydeliggjør og synliggjør saken og menneskene Parkinsonforbundet brenner for. Prosjektets kongstanke om å se, har flertydig bunn. Det handler om få innblikk og innsikt i livet med Parkinson, gjennom å kommunisere bilder. Men det handler også i grunnleggende betydning om verdien av å bli sett som det individet man er, syk eller ei. For å oppdage mennesker og se dem på riktig vis, må vi se bak, under, rundt sykdommen. Målet er at Prosjekt:Se bidrar til å se menneskene – som Thor, Mona, Susan – gjennom å se deres videoer. Formålet med prosjektet er å formidle livet med Parkinson til målgruppene (i prioritert rekkefølge): a) dem som selv har Parkinson, b) deres pårørende og c) et generelt publikum som er vitebegjærlige og kunnskapstørste.

Oppsummering

Målet for prosjektet er å få flere mennesker til å se Parkinson og medmenneskene om lever med sykdommen. Her har vi kommet langt. Hvert medmenneske som ser Mona, Thor og Susan bidrar til å nå dette målet. På kanalen vil de også se seg til siden, og se andre medmenneskers liv med Parkinson. Å se Thor, Mona og Susan kan gi andre inspirasjon, mot og livsgnist. Kanalen kommuniserer nok dette bedre enn mengder av faktainformasjon i tekstform. Den en formidlingsarena, med mulighet til å gi rom for andre stemmer, andre fortellinger – som vil trekke nye seere til Thors, Monas og Susans fortelling.

Prosjektgjennomføring

Vi lanserte prosjektet i april 2016 med å lage en video der vi oppfordret forbundets medlemmer om å dele sin historie. Responsen var i overkant av 20 henvendelser. Vi kontaktet alle, og satt til slutt igjen med ti aktuelle prosjekter. En god del av bidragene viste seg å være vanskelig råmateriale for videoproduksjon. Vi valgte ut tre av historiene vi mente hadde størst filmatisk potensial, og som på ulikt vis representerte livet med Parkinson. Produksjonene var flotte samarbeid mellom oss og hovedpersonene med berikende samtaler i forkant og underveis. Opptak ble gjort suksessivt når det passet hovedrolleinnehavernes hverdag og sykdom, og deretter ble alt samlet ferdigstilt i etterarbeidsfasen andre halvår 2016. Vi valgte You Tube som plattform på grunn av funksjonalitet, utviklingskostnad og ikke minst potensialet for spredning. Vi utviklet et visuelt design og strukturerte videokanal. Vi lanserte kanalen med nye og eldre videoer samlet 11. januar 2017. Sammen med forbundets oppegående kommunikasjonsmedarbeider sørget vi for aktiv spredning av videoene i nettverk og sosiale medier.

Resultater

Vi har vurderingsgrunnlag for perioden fra 11.1.17 til 4.2.17. Foreløpige tall viser at kanalens nypubliserte, egenproduserte videoene hatt totalt 4631 avspillinger. Dette er lovende. De nye Se:-videoene står for majoriteten med 2816 av disse. Fordelingen mellom de tre nyproduserte videoene er god, Se:Susan 777 avspillinger/3118 minutter visningstid, Se:Thor 944 / 2219 min. og Se:Mona 1095 / 1508 min. Gjennomsnittlig seertidsbruk er svært god ( 2 min 30 sek). Videoene treffer like godt blant kvinner 49% og menn 52%, og best i hovedmålgruppen eldre. Kanalen fungerer – majoriteten av avspillingene (81%) skjer på YouTube-siden. Parkinsonforbundets tidligere produksjoner har fått en boost (1842 nye avspillinger) Videoer publisert på kanalen nylig, viser svært bra visningstall sammenliknet med tilsvarende videoer tidligere. Prosjektet har overføringsverdi til organisasjoner og deres hjertesaker. Det å se gjelder alle, uansett om man lever med den ene eller den andre diagnosen.

Antall personer i målgruppen

5000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Se Extra.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Se Extra.pdf

Prosjektleder/forsker

Jon Martin Førland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
SE
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Solo Førland / Jon Martin Førland
Beløp Bevilget
2016: kr 385 000
Startdato
10.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet