Motivere og styrke likepersoner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Våre 100 registrerte likepersoner i forbundet gjør en formidabel frivillig innsats for personer med parkinson og deres pårørende. Vi ønsker å gi dem de verktøy de trenger for å fortsette å jobbe med eget likepersonsarbeid i sin lokale forening. En likepersonskontrakt er gyldig og tre år og må deretter fornyes med nytt kurs. Vi ønsker å utvikle ett oppfølgingskurs for likepersonene, for å gi dem muligheten til å diskutere, dele erfaringer og ta opp ulike problemstillinger og på den måten fortsette å utvikle seg som likeperson.

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle oppfølgingskurs for eksisterende likepersoner. Delmålene er å arrangere fire dagskurs, minst 50 deltakere totalt, motivere til likepersonsarbeid, legge til rette for erfaringsutveksling, markedsføre likepersonene i sosiale medier og medlemsbladet Tema Parkinson.

Målgruppe

Målgruppen er forbundets 100 likepersoner.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil ble ledet av organisasjonsrådgiver i organisasjonen fra start til slutt. Prosjektgruppen vil bestå av tre personer fra administrasjonen og tre brukere som selv har parkinson eller er pårørende samt foredragsholder. Prosjektmøtene vil foregå over Teams, og kontakten holder vi over e-post mellom møtene. Frem til mars vil vi fastsette dato for kursene, og booke hotell. Vi vil også jobbe med å ferdigstille innholdet i kursene, vi sender ut et eget spørreskjema til likepersonene der de får muligheten til å komme med innspill til agenda. Deretter sender vi ut invitasjon til kursene som blir gjennomført i mai, september, oktober og november. Evalueringsskjema sendes ut til deltakerne etter hvert kurs. De likepersonene som ikke melder seg på kursene vil vi følge opp per telefon. Hele prosjektgruppen vil bidra her. Under kursene vil vi ta video av de likepersonene som har takket ja til dette. Det vil være en presentasjon av likepersonen, hva den personen kan bidra med og vise til forbundets likepersonsarbeid. Videoene vil bli publisert i sosiale medier.

Fremdriftsplan

Jan: Første prosjektmøte, booke hotell, utsendelse av informasjon Jan-Feb: Utarbeide kurs, utsendelse av spørreskjema til likepersonene Mars: Prosjektmøte, ferdigstillelse av kurs, utsendelse av invitasjon April: Oppfølging hotell, påmeldinger. Mai: Første kurs gjennomføres, evaluering sendes ut. Juni: Prosjektmøte, evaluerer av kurset Sept-Nov: De neste tre kursene gjennomføres og evalueres Des: Evaluering og rapportering

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Motivere og styrke likepersoner
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 273 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring