Shaken, not stirred

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn
Mange assosierer Parkinsons sykdom med en gammelmannssykdom.
Dette skaper unødige barrierer for de som rammes. Norges Parkinsonforbund har i dialog med en rekke yngre parkinsonere, fått i “oppdrag” å endre den allmenne oppfatningen av mennesker med Parkinsons sykdom.
Forbundet produserte i 2005-2006 reklamefilmer tilrettelagt for fjernsyn.
Disse ble laget på teamet James Bond, og den kjente replikken “Shaken, not stirred”. Filmene, bilder og begreper er benyttet for å skape et nytt bilde av de som lever med parkinsonisme.

Filmene er blitt en “hit” og søsterorganisasjoner over hele Europa har sett til Norge og vår bruk av effekter. Fransk TV har vist reklamefilmene og fagmiljøer, pasienter og andre har applaudert forbundets valg av fremtoning. Filmene MÅ ses via denne lenken: http://www.parkinson.no/parkinson-tv/shaken-not/
Gjenkjennelse i kombinasjon med humor har bidratt til å løfte anerkjennelsen til sykdommen, og det er vår påstand, at det er blitt enklere å stå frem med sykdommen. Reklamefilmene er vist en rekke ganger på TV2 og TVNorge på de såkalte reklamefrie dagene, og er opp igjennom årene sett av mange tusen seere. Forbundet ønsker å videreføre bruken av konseptet og ser behov for å fornye “Shaken, not stirred konseptet” med å lage 2 nye reklamefilmer, tilrettelagt for fjernsyn.
2. Målsetting
Folkeopplysning om Parkinsons sykdom med en humoristisk vri.
Produksjon av 2 filmer a 30 sekunder og 2 sekvenser a 10 sekunder.
Visning av filmene på TV-kanaler under reklamefrie dager, “levende” banner på Oslo Sentralstasjon, som innledning til våre åpne møter, samt andre aktuelle visningskanaler lokalt og sentralt.
3. Målgruppe
Den allmenne befolkning, til nytte for personer som lever med Parkinsons sykdom, og for personer som vil få sykdommen i fremtiden.
4. Gjennomføring
I dette prosjektet vil vi utarbeide korte opplysningsfilmer som gir et innblikk i hva Parkinsons sykdom er. Filmene vil på en humoristisk måte vise at sykdommen har flere ansikter enn den typiske karakteristikken av en eldre, lut, skjelvende mann. Forbundet vil kontakte Westerdals School of Communication, og spørre om elever kan påta seg oppgaven. Alternativt vil forbundet legge oppdraget ut til en ekstern filmprodusent.
Filmene skal være ferdig produsert i utgangen av mars, og vil bli lansert under den internasjonale Parkinsondagen 11. april. Samtidig vil også ukesvisningen av den 10 sekunder lange filmen vises på synlig bannerplass på Oslo sentralstasjon. Deretter følger visninger på reklamefrie dager (langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag), samt i forbindelse med lokale og sentrale arrangementer og markeringer utover året. Ettersom langfredag i 2014 er 1 uke etter Parkinsondagen, vil alle som har reist innom Oslo sentralstasjon i perioden med bannervisning kjenne igjen 30-sekundersfilmene som følger opp temaet under reklamefrie dager.
5. Betydning
Mange parkinsonrammede opplever daglig ulike former for stigma, som utsetter en for ubehageligheter. Negative erfaringer kunne vært unngått med allmenn kunnskap om sykdommen og forståelse fra omgivelsene.

Å få en kronisk diagnose, der det ikke finnes en kurativ behandling, skaper stor usikkerhet omkring fremtid. Toleranse ovenfor mennesker som bruker lengre tid for å få opp lommeboken, eller bevege seg av og på en buss, er lav, og de opplevde negative tilbakemeldingene fra omgivelsene gjør det vanskelig å leve med Parkinsons sykdom. Negative erfaringer leder ofte til redusert selvtillit og negative spiraler. Mer en 40% får depresjoner knyttet til sykdommen, og de psykiske reaksjonene forverrer de motoriske symptomene.
6. Fremdriftsplan
Jan: Kontrakt med filmselskap. To prosjektmøter. Planlegging av filmenes innhold og utforming. Avtale med skuespillere.
Febr: Filmproduksjon
Mar: Redigering
Apr: Visning under Parkinsondagen, på Oslo Sentralstasjon, og på flere TV-kanaler under reklamefrie dager langfredag og første påskedag.
Mai: Filmene publiseres parkinson.no.
Juni: Filmene vises under reklamefrie dager 1. pinsedag.
Sommer og høst-14: Filmene vises i forbindelse med lokale og sentrale møter, arrangementer og kampanjer.
Nov: Evalueringsmøte / Rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport – Shaken, not stirred 2013-1-271.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Shaken, not stirred
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Eksternt filmselskap
Beløp Bevilget
2014: kr 300 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.01.2014
Status
Avsluttet