Små skritt, store steg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Fysisk aktivitet og egentrening er essensielt for å opprettholde en god livskvalitet ved Parkinsons sykdom. Det er bevist at det å ikke være i fysisk aktivitet gjør at symptomene ved sykdommen forverres i et raskere tempo. Samtidig viser erfaring at mange kan ha behov for hjelp til å sette i gang. Derfor ønsker vi å motivere til lokale motivasjonsgrupper, der man samles regelmessig for trening og erfaringsutveksling i fellesskap, og i mellomtiden driver hverdagstrening på egenhånd i hjemmet.

2. PROSJEKTETS MÅLSETTING
Målet med prosjektet er å motivere mennesker med Parkinsons sykdom til å ta vare på egen helse.

3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE
Prosjektets målgruppe er personer med parkinson, med fokus på de som trenger en ekstra dytt for å komme i gang med regelmessig trening.

4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING
Gjennom dette prosjektet vil vi hjelpe til med oppstart av lokale treningsgrupper der folk bor. Dette vil vi gjøre gjennom å satse på lokal motivasjon via lokale likemenn i våre 40 ulike fylkes- og lokalforeninger. For at terskelen skal bli lavest mulig, ønsker vi å gi ut oppstartsmidler til grupper som ønsker å starte opp regelmessig lokal trening i mindre grupper.

Vi vil lage pressemeldinger som foreningene kan bruke for å få oppslag om trening og parkinson der man tar utgangspunkt i en av deltakerne og viser at han/hun har glede av prosjektet. Vi vil arbeide for at Extrastiftelsen blir kreditert ved oppslag.


5. PROSJEKTETS BETYDNING
Ettersom fysisk aktivitet og egentrening er en svært sentral del av rehabilitering for mennesker med parkinson, vil det være av stor betydning å få motivert flere mennesker med parkinson til å ta ansvar for sin egen helse. Vi ser også for oss at gruppene som starter opp på sikt kan fortsette driften gjennom fylkes-/lokalforeningenes budsjetter. Vi vil også vise frem aktiviteten som blir satt i gang, som vil fungere som motivasjon for de prosjektet i denne omgangen ikke når.

6. FRAMDRIFTSPLAN
Januar – nedsetting av prosjektgruppe bestående av likemenn.

Februar-mars – annonsering av prosjektet ut mot likemenn og fylkes- og lokalforeninger.

April-mai – Tilbakemelding fra grupper som ønsker å starte opp. Utdeling av startstøtte etter skriftlig, men lettfattelig, søknad.

Juni-september – gruppene kommer i gang med regelmessig aktivitet.

Oktober-november – Vi samler inn tilbakemeldinger fra gruppene.

Desember – Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0122.pdf

Sluttrapportsammendrag

Fysisk aktivitet og egentrening er essensielt for å opprettholde en god livskvalitet ved Parkinsons sykdom. Det er bevist at det å ikke være i fysisk aktivitet gjør at symptomene ved sykdommen forverres i et raskere tempo.

Vi har tro på at sentrale arrangementer med fysisk aktivitet og lettforståelige filmer med egentreningstips har veldig stor nytteverdi – for de mange som alt er motivert for å trene for sin egen helses beste. Samtidig så vi at mange kan ha behov for hjelp til å sette i gang. Derfor ønsket vi med dette prosjektet å motivere til lokale motivasjonsgrupper, der man samles regelmessig for trening og erfaringsutveksling i fellesskap, og i mellomtiden driver hverdagstrening på egenhånd i hjemmet.

Våre 40 lokal- og fylkesforeninger fikk tilbud om å søke internt til oppstartsmidler fra prosjektet til lokale treningsgrupper. Søknadene som tilfredsstilte kravene til tildelingen mottok støtte, og slik kom en rekke lokale treningsgrupper i gang.

Det ble utarbeidet en pressemeldingsmal som ble tilsendt foreningene som fikk tilskudd til lokale treningsgrupper.

Vi anser treningsgruppene som viktige for å engasjere flere med parkinson til å sette i gang med fysisk aktivitet og å holde treningen ved like. Foreningene har fått gode erfaringer fra dette prosjektet som kan brukes i senere prosjekter og i etableringen av nye lokale aktivitetsgrupper. Til sammen har anslagsvis 250 personer deltatt i minst en treningsgruppe som resultat av prosjektet.

Vi mener vi har lyktes godt i å sette i gang treningsgrupper der folk bor. Prosjektet forankres videre i organisasjonen, og våre 40 lokal- og fylkesforeninger vil fortsatt motiveres til å starte opp treningsgrupper, med dette prosjektets oppstarte grupper som gode eksempler.

Prosjektleder/forsker

Skjalvor Berg Larsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Små skritt, store steg
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 240 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet