Rystet, men ikke utslått

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Mennesker med Parkinsons sykdom opplever at bevegelsesevnen reduseres gradvis. Kroppen blir stiv og ubevegelig og kroppsholdingen blir mer eller mindre tvunget sammen i en lut fremoverlent posisjon. En positur og prosess som er smertefull og uønsket.
Fysisk aktivitet er et viktig supplement til den medikamentelle behandlingen. I møte med brukergruppen erfarer forbundet at egeninnsats gjennom daglig/ukentlig trening er medisin for kroppen, både fysisk og mentalt. Majoriteten driver med en eller annen form for trening og føler de har verdifullt utbytte. Det er stor variasjon i type aktivitet. Noen løper, andre går på ski, eller svømmer, rir, padler, sykler eller driver ballek. Flere steder i landet organiserer forbundets lokal- og fylkesforeninger fellesaktivetet som bassengtrening, stavgang-grupper, styrke- og bevegelighetstrening eller dans/rytmetrening. Sammen med Norsk Fysioterapeutforbund søkte Norges Parkinsonforbund om en kartlegging av treningseffekt/fysioterapi ved parkinsonisme fra Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenesten. Rapporten ble lansert i slutten av 2009 og konkluderer med at fysisk aktivitet har effekt på flere områder. Gange og balanse kan forbedres og virke forebyggende for fall.

Rapporten peker også på internasjonale studier der man har brukt treningsformen Qi-gong. Resultatene er svært oppløftende og studiene er blindet og randomisert. I USA har dette dannet grunnlag for flere treningsgrupper for brukergruppen.
2.Kartlegge, utprøve og utvikle en treningsmodell til alle med parkinsonisme, ved bruk av Qi-gong.

Spre informasjon om Qi-gong som treningsform. Bidra til å heve livskvalitet og fysisk funksjon hos mennesker med parkinson, ved å peke på betydningen av egeninnsats gjennom bruk av treningsformen Qi-gong.
3. 8-10 000 personer med parkinsons sykdom.i Norge og deres pårørende.
4. I Norge har Nord-Trøndelag Parkinsonforening startet utredning av ulike qi-gong treningsformer. Prosjektet ønsker å se på hvordan Qi-gong kan tilrettelegges for gruppen, og starte lokale treningsgrupper for å skaffe erfaring. Erfaringen vil danne grunnlag for hvordan man på nasjonalt nivå kan etablere verdifull og sykdomspesifikk trening for mennesker som har behov for å trene hele livet ut, med en kronisk degenerativ lidelse. Det er etablert kontakt med Grand Master i Qi-gong, Harald Fagervold. Sammen ønsker man å sette sammen en kursrekke som tilbys parkinsonrammede i Nord-Trøndelag/Sør Trøndelag. Kurset skal gjennomføres med 6 treningskvelder a 4 timers varighet. Norges Parkinsonforbund vil sette i gang en eller to testgrupper andre steder i landet for å høste erfaring med metodene. Sammen med fylkesforeningen i Nord-Trøndelag vil man kartlegge nytte og utvikle et treningskonsept, som kan benyttes av andre foreninger i forbundet. Norges Parkinsonforbund vil gjennom sentrale aktører i Qi-gong miljøet i Norge skaffe til veie kunnskap som vil gi parkinsonrammede i Norge tilgang på vitenskapelig utprøvde treningsmetoder. De ytre forutsetningene skulle være tilstede, og prosjektet vil kunne sette i gang når finansieringen er klar.
5. Mange studier peker på mennesker med parkinson kan ha god nytte/effekt av tilrettelagt trening. QI- gong er en av disse treningsformene, som ser ut til å gi en sykdomsmodifiserende effekt. En effekt som gir økt bevegelsesevne og øke livskvalitet.
For de aller fleste med parkinson, vil slik trening gi store fordeler, og kunne bidra til at livet blir noe enklere å leve. Det synes derfor som om den største gevinsten hentes på individnivå.
Det anføres likevel det er grunn til å tro at behovet for helsetjenester reduseres. Dette gjelder både behovet for spesialisert oppfølging, men også for oppfølging av omsorgstjenestene i kommunene.
6. Jan-mars Etablering av styrings- og prosjektgruppe.
April -Juni Oppstart av treningsgruppe 1 og 2
Juli – Aug Oppstart av treningsgruppe 3 og 4
Sept-nov Evaluering av treningsgruppene
Okt-nov Utvikle treningskonsept for trening med Qi-gong
Des- Distribusjon og presentasjon av treningskonseptet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0120.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mennesker med Parkinsons sykdom opplever at bevegelsesevnen reduseres gradvis. Kroppen blir stiv og ubevegelig og kroppsholdningen blir mer eller mindre tvunget sammen i en lut fremoverlent posisjon. En positur og prosess som er smertefull og uønsket.
Fysisk aktivitet er et viktig supplement til den medikamentelle behandlingen som reduserer symptomene. Egeninnsats gjennom daglig/ukentlig trening er medisin for kroppen, fysisk og mentalt.
I dette prosjektet har vi sett på Qi-gong og Mindfullness som trenings- og aktivitetsform for mennesker med Parkinsons sykdom. To treningsgrupper trente 1 gang i uken over 5 mnd og deltageren ble testet ved oppstart og etter endt treningsperiode. Testresultatene vurderes av terapeutene som oppsiktsvekkende og det konkluderes med at Qi-gong er en svært egnet treningsform for gruppen. Resultatene på både fysiske og mentale testene viser forbedring etter gjennomføring av øvelser med fokus på pust, langsomme bevegelser og oppmerksomhet. Funnene er i tråd med indisiene fra andre internasjonale publiserte data om Qi-gong og Parkinsons sykdom.
Erfaringene vil bli diskutert og delt med Qi-gong miljøer og andre faggrupper som arbeider med trening og avspenning for mennesker med kroniske lidelser.
Treningsgruppene i Trondheim og Steinkjer videreføres og interessen for å starte opp flere lokale treningsgrupper med Qi-gong er stor i organisasjonens 40 lokal- og fylkesforeninger.
I Norges Parkinsonforbund vil resultatene fra prosjektet leve videre i mange år, som en del av den positive utviklingen i å samle viten om hvilke betydning fysisk aktivitet har for alle med Parkinsons sykdom.

Prosjektleder/forsker

Alf-Magne Bye

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Rystet, men ikke utslått
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 227 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet