Stamcelleterapi ved Parkinson

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: I Norge er det 6000 – 8000 mennesker som lider av Parkinsons sykdom

Bakgrunn: I Norge er det 6000 – 8000 mennesker som lider av Parkinsons sykdom. Ved Parkinsons sykdom er det mangel på det viktige signalstoffet dopamin i hjernen, og dette fører til ukontrollerbare skjelvinger og muskelstivhet som gir nedsatt funksjonsevne hos dem som blir rammet. Stamcellebehandling kan være lovende sammenlignet med de nåværende behandlingsmulighetene.

 

Hvert år får ca. 400 nordmenn hjernekreft, og de fleste har meget dårlig prognose. Det har vist seg at en liten gruppe av hjernekreftcellene, de såkalte kreftstamcellene er viktige for å utvikle hjernekreft. Dersom behandlingen kan rettes mot kreftstamcellene kan man kurere kreft.

 

På slutten av 1990-tallet oppdaget forskere hjernestamceller som er umodne celler med evne til å dele seg og utvikle seg til de ulike celletypene som finnes i hjernevev. Nyere forskning taler for at hjernestamceller kan være et framtidig behandlingsalternativ for sykdommer vi i dag ikke kan kurere, slik som for eksempel Parkinsons sykdom og hjernekreft.

 

Målsetting og metoder: Det er undersøkt stamceller fra hjernen hos voksne mennesker og fra hjernesvulster. Stamceller ble hentet fra voksne pasienter som ble operert for vannhode, epilepsi eller hjernesvulst, og stamcellene ble dyrket i laboratoriet. Deretter ble mikroskopering og funksjonelle tester brukt for å sammenligne stamcellene fra frisk og kreftsyk hjerne. I tillegg ble cellenes evne til å danne modne celler undersøkt.

 

Resultater og vitenskapelig betydning: Hjernestamcellene utviklet seg til modne celler etter noen uker. Før slike celler kan brukes i behandling av hjernesykdommer er det viktig å undersøke om cellene er funksjonelle. Dette forskningarbeidet har for første gang vist at en enkelt hjernestamcelle kan bli til flere funksjonelle celler som kommuniserer med hverandre. Påvisning av funksjon er en forutsetning for at hjernestamceller skal kunne brukes i behandling av for eksempel Parkinsons sykdom. Ved å anvende stamceller høstet fra voksne pasienter unngås mange av de etiske problemstillingene bruk av fosterstamceller medfører.

 

Hjernekreftstamceller og friske hjernestamceller har mange likheter. Denne studien har sammenlignet disse celletypene og oppdaget flere karakteristiske ulikheter som skiller kreftstamceller fra friske hjernestamceller. Ved å kartlegge kreftstamcellens unike egenskaper legges det grunnlag for å kunne utvikle målrettet behandling mot hjernekreftstamceller uten samtidig å ødelegge friske hjernestamceller. Dette er av stor betydning for fremtidig kreftbehandling.

 

Doktorgradsavhandling:

Varghese M (2008) Isolation and Characterization of Stem Cells from the Adult Human Central Nervous System and Brain Tumours. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-776-3 Nr. 688.

 

Artikler:

Moe MC, Westerlund U, Varghese M, Berg-Johnsen J, Svensson M & Langmoen IA (2005) “Development of neuronal networks from single stem cells harvested from the adult human brain.” Neurosurgery, årg. 56, nr. 6, s. 1182-1188.

 

Moe MC*, Varghese M*, Danilov AI, Westerlund U, Ramm-Pettersen J, Brundin L, Svensson M, Berg-Johnsen J & Langmoen IA (2005) “Multipotent progenitor cells from the adult human brain: neurophysiological differentiation to mature neurons.” Brain, årg. 128, s. 2189-2199. (* Førsteforfattere sammen)

 

Varghese M, Olstorn H, Berg-Johnsen J, Moe MC, Murrell W & Langmoen IA “Isolation of Human Multipotent Neural Progenitors from Adult Filum Terminale.” Stem Cells and Development, Under trykking 2008 (elektronisk versjon tilgjengelig på Pub Med).

 

Varghese M, Olstorn H, Sandberg C, Vik-Mo EO, Noordhuis P, Nistér M, Berg-Johnsen J, Moe MC & Langmoen IA (2008) “A Comparison between Stem Cells from the Adult Human Brain and Brain Tumours.” Neurosurgery, årg. 63, nr. 6, s. 1022-1033.

Prosjektleder/forsker

Mercy Verghese

Hovedveileder

Jon Berg-Johnsen

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Stamcelleterapi ved Parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
30.12.2006
Status
Avsluttet