Helsecoaching ved Parkinson

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom rammer i hovedsak personer fra 65 år og oppover

Parkinsons sykdom rammer i hovedsak personer fra 65 år og oppover. De fleste som får diagnosen vil ha behov for informasjon. På internett finnes mye, men hvordan skal man vite om det man leser er sant? Nevrologen er man gjerne inne hos en gang i året. Fastlegen vet lite eller ingen ting om sykdommen. Hvem skal man spørre og hvor kan man få hjelp? Prosjektet hadde som målsetting å:

·        Finne og utdanne egnede helsecoacher som kan veilede parkinsonpasienter og pårørende

·        Utvikle kurs for opplæring av mennesker med Parkinsons sykdom

·        Utvikle en informasjonspakke til nydiagnostiserte med påfyll av manglende informasjonsmateriell

·        Utvikle et tilbud om oppfølging av helsecoach i Oslo/Akershus

 

Styringsgruppen så fort utfordringer i det å finne egnede helsecoacher. De ønsket derfor å avholde kurs for relativt nydiagnostiserte potensielle likemenn. Det innledende kurset gikk fra april til juni 2007. Formålet med kurset var å øke den enkelte kursdeltakers innsikt og kompetanse i egen situasjon. Det pedagogiske opplegg la vekt på at de enkelte deltakere skulle bli stimulert til å få nødvendig innsikt og trygghet, slik at de i neste omgang kunne fungere som helsecoach/likemann.

 

Den positive evalueringen av kurset bidro til at Ullevål sykehus satte i gang et nytt kurs for nydiagnostiserte i 2008. Denne gangen ble det gjort i regi av Læresenteret og kun rettet mot pasienter ved Ullevål. Alle parkinsonsykepleiere i Norge har fått informasjon om kurskonseptet, og flere sykehus har satt i gang eller er interessert i å sette i gang kurs basert på modellen fra Helsecoaching. Lokale tilpasninger vil det alltid være, men å ha et program som utgangspunkt er til stor nytte.

 

Det var tjue personer som meldte sin interesse for å gå videre og bli helsecoach. De fikk opplæring gjennom likemannskurs med ekstra styrking på funksjonen som helsecoacher. I løpet av prosjektperioden har flere av dem måttet trekke seg ut av arbeidet. Derfor er det i dag mellom ti og 15 helsecoacher i Oslo/Akershus. En viktig del av prosjektet var å utarbeide en informasjonspakke til nydiagnostiserte som også kunne brukes av likemennene i deres arbeid. Pakken ble sendt til alle nevrologiske avdelinger i landet og flere rehabiliteringssentre. Antallet pakker varierte med størrelsen på sykehuset, men totalt 400 pakker ble sendt ut.

 

Norges Parkinsonforbund vil ta med seg erfaringene fra dette prosjektet i sitt videre arbeid for informasjon og opplæring for personer med Parkinsons sykdom og pårørende. Prosjektet har vært verdifullt og arbeidet vil bli fulgt opp videre.

 

Prosjektleder/forsker

Magne Roland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Helsecoaching ved Parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2006: kr 270 000, 2007: kr 100 000, 2008: kr 200 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet