Sykehjemskampanje

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I dag bor omkring 2500 mennesker med Parkinsons sykdom på sykehjem. Denne gruppen er ofte yngre enn den gjennomsnittlige sykehjemsbeboer, og har et sammensatt og komplekst sykdomsbilde. For å kunne opprettholde best mulig funksjonsnivå kreves kunnskapsbasert, livslang, tilpasset oppfølging med mulighet for egen innsats. Parkinsonsymptomer er uforutsigbare og varierer ofte mye i løpet av et døgn, noe mange sykehjem har lav kunnskap om . Viktigheten av å få medisin til spesialtilpassede tider for å opprettholde best mulig funksjonsnivå er ikke alltid kjent.

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide en pakke med foredrag som skal tas i bruk av frivillige som selv har parkinson eller er pårørende, i møte med ansatte på sykehjem og i hjemmetjeneste. Prosjektet skal ha høy grad av brukermedvirkning, og innholdet skal tilpasses målgruppen.

Målgruppe

Den direkte målgruppen for prosjektet er våre frivillige, heriblant lokale styremedlemmer og likepersoner. Indirekte vil prosjektet kunne gi bedre sykehjemsliv.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen vil bestå av personer som selv har parkinson eller er pårørende. Foredragspakkene vil bestå av maler for 7-10 ulike foredragsmoduler som kan settes sammen til foredrag som er tilpasset utfordringer ved det enkelte sykehjem. Innhold og vinkling vil være tilpasset foredragsholdere som selv har parkinson eller er pårørende. Foredragene vil ha ulike temaer og perspektiver og vil ha rom for foredragsholderen å fortelle om egne erfaringer med sykdommen eller som pårørende. Se prosjektbeskrivelse for mer informasjon om innholdet i modulene. Nevrolog og andre fagpersoner vil kvalitetssikre innholdet. En foredragspakke vil inneholde både elektroniske og trykte dokumenter. Hvert foredrag vil bestå av en redigerbar PowerPoint-presentasjon samt et fysisk 1-sides dokument med informasjon og veiledning til foredragsholder. Innholdet skrives i samarbeid mellom fagpersoner og personer som selv har parkinson og er pårørende. I pakken vil det også være elektroniske maler for brev til sykehjem og kommuner og ulike typer annonser.

Fremdriftsplan

Aug: Prosjektmøte. Sep: Avtaler med eksterne. Okt: Prosjektmøte. Ferdig utkast til foredragspakkene. Nov: Design og intern annonsering. Des: Trykk. Avtaler med foreninger for testrunde. Jan: Oppstart av testrunde. Feb-apr: Testrunder i 15 foreninger. Tilbakemeldinger og evaluering. Mai: Justeringer ved behov, basert på evaluering og tilbakemeldinger. Jun: Evalueringsmøte. Ekstern annonsering. Videre planlegging. Rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sykehjemskampanjen.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Sykehjemskampanje
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 271 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring