ParkinsonArena

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinsons sykdom er en progredierende diagnose hvor utvikling av symptomene gradvis reduserer mulighetene til å kunne leve et selvstendig liv. Tilbud om tilrettelagte aktiviteter på brukernes premisser i tilpassede fora er derfor svært viktig.. Mange brukere og pårørende har etterlyst et tilbud som «ParkinsonArena», hvor det gjennomføres et skreddersydd seminar hvor «hele bildet» av parkinson blir belyst, og hvor de deltar som likeverdige aktører. Et slikt arrangementet vil være et positivt bidrag for økt hverdagsmestring og for at gruppen kan ha et så selvstendig liv som mulig med sykdommen.

Målsetting

Hovedmålet i prosjekt er å bedrive opplysningsarbeid om parkinson, og tilrettelegge for å kunne gi en bred innsikt i ulike sider ved sykdommen. Arrangementet legges opp som hjelp til deltakelse for en bedre hverdagsmestring, og vil stimulere og involvere til engasjement knyttet til egen sykdom.

Målgruppe

Mennesker med Parkinsons sykdom er primærmålgruppen. Arrangementet i Oslo vil nå målgruppen i ulike aldre. Filmopptak blir tilgjengelig for resten av landet.

Antall personer i målgruppen

8000

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektet vil det bli arrangert “Parkinson Arena- et arrangement for “en bedre hverdag med kunnskap og opplysning”, hvor formidling og utveksling av kunnskap og informasjon om parkinson med fokus på opplysningsarbeid overfor målgruppen, er sentralt. I gjennomføringen fokuseres det på å bedre brukernes muligheter til økt livskvalitet og egenmestring ved at flere med parkinson og deres pårørende får tilgang til en arena hvor det snakkes med og ikke om de som lever med parkinson i hverdagen. Det skal tilrettelegges en arena hvor brukere og pårørende kommer i kontakt med andre som lever med sykdommen i hverdagen og får muligheten til å formidle egne personlige historier i møte med fagpersoner. Arrangementet legges opp med brukerinnlegg, innlegg fra pårørende og fagpersoner, debatt, dialog, spørsmålsmuligheter og erfaringsutveksling. I gjennomføringen inviteres det til aktiv involvering i egen sykdom. Bred markedsføring og annonsering av prosjektet og målrettet plan for å nå og involvere målgruppen i alle deler av gjennomføringen. Det legges vekt på at alle interesserte kan delta under arrangementene på Litteraturhuset, og at filmer vil bli tilgjengelig for å nå mange, og legges ut på parkinson.no/parkinsonarena i ettertid.

Fremdriftsplan

Jan-feb: Nedsettelse av prosjektgruppe og møte. Annonseres på parkinson.no og ut til medlemmer og eksternt. Mars-mai: Alle forberedelser arrangement. Media, omtale i Parkinsonposten, media, pressemeldinger. ExtraStiftelsen vil bli kreditert i all omtale av prosjektet. Program spikres. Mai: «ParkinsonArena» arrangeres på Litteraturhuset i Oslo. Sep-nov: evaluering osv. Lokale medieoppslag om prosjektet. Des: Sluttrapport ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2018 ES sluttrapport Parkinson Arena.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
ParkinsonArena
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 147 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet