Parkinson og Wii

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.
Mennesker med Parkinsons sykdom opplever at bevegelsesevnen reduseres gradvis. Kroppen blir stiv og ubevegelig. Fysisk aktivitet er et viktig supplement til den medikamentelle behandlingen som reduserer symptomene.

Når sykdommen utvikler seg vil bevegelse og fysisk aktivitet kunne være den beste medisin på lang sikt. Det er gjort mye forskning på betydningen av fysisk aktivitet for personer med parkinsons sykdom, og resultatene viser at det å være i fysisk aktivitet gjør at symptomene ikke forverres like raskt som hos inaktive. Forbundet har kontakt med sin engelske søsterorganisasjon, som etablert et samarbeid med Nintendo for å se på og utvikle konsepter for mennesker med parkinsons sykdom. Erfaringene fra Parkinson UK vil være av stor betydning for prosjektet og for forbundets videre arbeid med Wii som treningsform. Parkinson UK har utarbeidet guidelines for bruk av Nintendo Wii.
Gjennom prosjektet «Parkinson og Wii – lystbetont trening for bedre helse», ønskes å starte opp

et lavterskel treningstilbud som når

parkinsonrammede som ikke deltar i øvrig organisert aktivitet.
2.
Nintendo Wiis mange trenings- og aktivitetsprogram har de siste årene blitt svært populære i befolkningen. Det finnes i dag en spillkonsoll i et stort antall norske hjem.

Personer med Parkinsons vil med tilpasset og organisert aktivitet kunne delta og ha glede av Wii-spill som treningsform.
Det overordnete målet med prosjektet er å motivere mennesker med Parkinsons sykdom til å ta vare på egen helse. Norges Parkinsonforbund ønsker å motivere til deltakelse gjennom en lystbetont treningsaktivitet for mennesker med Parkinsons sykdom. Målet er at tilgjengelig teknologi brukes til å tilrettelegge for trim og trening.
Et konkret mål i prosjektet er å starte opp 18 lokale treningsgrupper i prosjektperioden. En treningsgruppe i hvert av forbundets 18 fylkeslag.
3.
Primært:
Personer med parkinson som er 55 år eller yngre.
Individuelt og i grupper.
Sekundært:
8000 mennesker med Parkinsons sykdom i Norge.
4.
Gjennom prosjektet «Parkinson og Wii – lystbetont trening for bedre helse» vil det bli startet opp lokale Wii-treningsgrupper i hvert fylkes- og lokallag. Det vil bli opprettet en funksjon i hvert fylkeslag som fylkeskoordinator for prosjektet. Dette vil vi gjøre gjennom å satse på lokal motivasjon via våre 40 ulike fylkes- og lokalforeninger. For at terskelen skal bli lavest mulig, ønsker vi å gi ut oppstartsmidler til grupper som ønsker å starte opp regelmessig lokal trening i mindre grupper. Det planlegges i prosjektperioden én felles aktivitetssamling med alle deltakerne for i praksis å gi deltakerne et forum for å dele erfaringer og oppleve samhold med flere.
5.
Parkinson er en sykdom som i hovedsak knyttes til redusert bevegelighet og dårlig balanse.
Fysisk aktivitet er derfor vitalt for den enkeltes funksjonsevne.
Det er derfor et paradoks at et av de vanligste symptomene ved Parkinsons sykdom er manglende motivasjon og redusert kraft. Motivasjonen til sosial deltagelse og til fysisk aktivitet er svekket, samtidig som mange (40-70%) har fatigue (tretthet) og energimangel som svært fremtredende symptomer.
Mange med parkinson eller deres pårørende er ikke klar over at den manglende motivasjonen og den økte trettbarheten ,som ofte gir sosial isolasjon, er en del av sykdommen.
6.
Jan : Nedsetting av prosjektgruppe
Jan: Oppnevning av prosjektleder:
Våren : Tilbakemelding fra grupper som ønsker å starte opp.
Januar : Utsendelse av informasjon om mulighetene for å søke startstøtte. Prosjektet blir annonsert på vår hjemmeside www.parkinson.no og i Parkinsonposten.
Februar : Utdeling av startstøtte etter skriftlig søknad.
Sommer : Vi vil lage pressemeldinger som foreningene kan bruke for å få oppslag om prosjektet der man lokalt tar utgangspunkt i en av deltakerne og viser at han/hun har glede av prosjektet. Extrastiftelsen blir kreditert ved oppslag.
Juni-september : Guppene kommer i gang med regelmessig aktivitet.
August-september : Felles samling for wii-aktive
Oktober-november : Vi samler inn tilbakemeldinger fra gruppene.
Desember : Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0347.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mennesker med Parkinsons sykdom opplever at bevegelsesevnen reduseres gradvis. Kroppen blir stiv og ubevegelig. Fysisk aktivitet er et viktig supplement til den medikamentelle behandlingen som reduserer symptomene. Parkinson-diagnostiserte må finne en måte å leve med sykdommen på i flere tiår, noen enda lenger. Når sykdommen utvikler seg vil bevegelse og fysisk aktivitet kunne være den beste medisin mot sykdommens symptomer på lang sikt.

I Storbritannia har vår søsterorganisasjon Parkinson UK i flere år hatt et fruktbart samarbeid med Nintendo, knyttet opp mot treningsaktiviteter ved bruk av Nintendo Wiis mange aktivitetsspill. De fysiske resultatene fra aktiviteten er gode. Bruk av aktivitetsspill i Nintendo Wii krever at du som spiller engasjerer deg, deltar stående, følger nødvendige bevegelser på tv-skjermen og benytter både armer og bein for å få best mulig effekt av treningen. Resultater fra Storbritannia viser god effekt på balanse, koordinasjon, bevegelse, stivhet, styrke og utholdenhet hos deltakerne.

I dette prosjektet har vi satt i gang lokal trening med Wii gjennom noen av våre lokal- og fylkesforeninger. I tillegg ble det arrangert en samling på høsten 2013 der deltakerne fikk instruksjoner i hvordan bruke Wii av fysioterapeut Pål Jostad fra Ringen rehabilitering. Veiledning for bruk av Wii med parkinson ble lagt ut på nettsidene parkinson.no, slik at også de som ikke deltok i lokale samlinger eller den landsdekkende samlingen også kunne få informasjon om aktiviteten.

Selv om terskelen for å prøve ut ny teknologi for mange kan være stor, har vi sett at de som først prøver spillet mestrer dette raskt, og at det gir stort utbytte for personer med parkinson som tar dette i bruk.

Prosjektleder/forsker

Alf Magne Bye

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Parkinson og Wii
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 268 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet