På jobb med Parkinson

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

De fleste som får parkinson er pensjonister eller i hvert fall på vei ut av arbeidslivet. Men det finnes også en noe mindre gruppe som får parkinson mens de er i arbeid. Man antar at denne gruppen utgjør mellom 1200 og 1600 personer i Norge i dag. Parkinson er uhelbredelig og progredierende, det å få parkinson mens man er i arbeid er en hard belastning. Norges Parkinsonforbund får henvendelser fra en del som er i arbeid og lurer på hvilke muligheter de har for tilrettelegging, og vi har et inntrykk av at de fleste ønsker å være i arbeid så lenge som mulig. Uten kunnskap om hva man kan gjøre med arbeidssituasjonen når man har fått parkinson havner man på uføretrygd tidlig.

 

Vi arrangerte derfor et seminar om arbeidsliv høsten 2007. Målgruppen var personer med parkinson som var i arbeid. Vi åpnet også for mulighetene til å ta med seg pårørende ettersom arbeidssituasjonen er noe som påvirker hele familien. I tillegg er det en del som på grunn av sykdommen ikke kan reise alene. Invitasjonene gikk ut i løpet av våren 2007. Da hadde arrangementet også vært annonsert i Parkinsonposten og på hjemmesidene. Ved fristens utløp hadde vi registrert 43 påmeldte med parkinson og 26 pårørende. Alderen strakk seg fra 37 til 61 år. Halvparten hadde ikke deltatt på aktiviteter i forbundet tidligere. På påmeldingsskjemaet var det satt av plass til å stille spørsmål i forhold til arbeidsliv som man ønsket at det skulle bli fokusert på. Noen hadde benyttet seg av dette, men mer med å peke på temaer man ville at skulle belyses.

 

Vi tror at flere av deltakerne har fått et mer bevisst forhold til avveininger de tar i arbeidslivet. I løpet av seminaret har de fått snakket om betydningen av å være i jobb utover den økonomiske og samfunnsnyttige siden. Flere er opptatt av den sosiale biten av å være i arbeid, og er fokusert på at de ikke vil miste det sosiale nettverket de er en del av på arbeidsplassen.

 

Forbundet har innhentet mye informasjon om det å være i jobb, men har foreløpig ikke laget noen brosjyre om dette. Deltakerne har fått informasjon om det og det er gjort tilgjengelig informasjon på hjemmesidene våre. Grunnen til at vi ikke har trykket noen brosjyre er at det fortsatt skjer store endringer i regelverket, og vi ønsker å vente med brosjyre til dette er ferdig. Ved å gjøre informasjonen tilgjengelig på nett nr vi likevel store deler av målgruppen.

Prosjektleder/forsker

Thore Midbøe

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
På jobb med Parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2007: kr 278 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet