Hjelp til hjelperne

Søknadssammendrag

Likepersonsarbeidet er annerledes i koronatiden, personene som tar kontakt står i andre utfordringer enn tidligere. Det skaper nye forventninger til våre likepersoner.

Alle likepersoner vil få tilbud om en times individuell oppfølgingssamtale.

Hver måned (bortsett fra desember, april, juli og august) vil det bli arrangert temamøter på Teams, som vil ta for seg ulike problemstillinger som likepersonene føler de trenger mer innsikt i. Møtene vil ha en fagdel med foredrag fra en ekspert på området.

De første fem digitale møtene vil ha tema:
1) Angst, depresjon og redsel
2) Den utfordrende samtalen
3) Kognitive utfordringer, demens og hallusinasjoner
4) Utfordrende familierelasjoner
5) Impulskontrollforstyrrelser.

Temaer på de resterende nettmøtene bestemmes ut fra meldte behov fra kontaktrunden og innspill i etterkant.

Tiltakene i prosjektet retter seg mot 100 godkjente likepersoner i Norges Parkinsonforbund. Det vil si personer med parkinson eller pårørende som har gjennomgått en opplæring, valgt å bli likepersoner og har blitt evaluert som egnet. De har undertegnet en etisk taushetsplikt. Tiltakene retter seg også mot de lokale likepersonskontaktene i foreningen.

Prosjektleder

Ragnhild S. Støkket

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hjelp til hjelperne
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 175.000
Startdato
18.08.2020