Skjelven, men langt mer doktor

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I samarbeid med Norges Parkinsonforbund og med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering ble det etablert et tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med Morbus Parkinson ved nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag, med målsetningen å samle erfaringer med et slikt tilbud på lokalsykehusnivå og deretter utarbeide generelle pragmatiske anbefalinger og retningslinjer for en slik drift. Dessuten skulle prosjektet danne grunnlag for etterfølgende studier med bedre rammebetingelser som kunne undersøke effekten av tverrfaglig behandling sammenlignet med en kontrollgruppe som blir behandlet på konvensjonell måte.

 

Det tverrfaglige behandlingstilbudet ble etablert ved nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag. Det tverrfaglige teamet besto av sekretær, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, nevropsykolog og nevrolog. Det ble registrert 29 parkinsonpasienter ved poliklinikken fra 01.01.2006 til 31.12.2007. Blant dem ønsket seks pasienter oppfølging kun gjennom nevrolog og 23 pasienter gjennom det tverrfaglige teamet. Pasientkollektivet besto av fire nydiagnostiserte parkinsonpasienter og 25 pasienter med allerede kjent sykdom. I gjennomsnitt hadde pasientene hatt Parkinsons sykdom i 4 år da dem ble inkludert i TK og ble fulgt opp i gjennomsnitt 9,5 mnd.

 

Under oppfølging ved tverrfaglig klinikk over 12 mnd. viste pasientene en gjennomsnittlig forverring av 4 poeng i UPDRS. Naturlig sykdomsforløp tilsvarer 7 poeng i litteraturen. Tverrfaglig behandling oppfattes dermed som effektiv behandling. Om effekten er sterkere en ved standard behandling lot seg imidlertid ikke å besvare uten tilsvarende kontroll gruppe. Et slikt studium må være forbeholdt institusjoner med bedre rammebetingelser.

 

Tverrfaglig behandling av Morbus Parkinson er effektivt og gir positiv effekt på motorisk status og livskvalitet. Dette fører til høy behandlingsfornøydhet hos pasientene. Rutineoppfølging ved en tverrfaglig klinikk bør begrense seg til fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom/sykepleier og nevrolog. Ved enkelte timer kan flere faggrupper undersøke pasienten sammen for å redusere belastingen for pasienten og tidsforbruket. Nevropsykolog og logoped kan kobles inn ved behov. Tverrfaglig opplegg krever en høy grad av organisering. En felles pasientjournal og egen sekretær er en viktig forutsetning.

 

Norges Parkinsonforbund vil bruke disse resultatene i sitt videre arbeid for tverrfaglig behandling. Nye data fra Nederland kan dokumentere at tverrfaglig behandling er lønnsomt både økonomisk og har en positiv innvirkning på sykdommen. Forutsetningen er imidlertid å ha et kompetent tverrfaglig team som kan stå for oppfølgingen. Gjennomføringen av prosjektet har gitt forbundet og fagmiljøet verdifull kunnskap om organiseringen av tverrfaglige team ved lokalsykehus.

 

Prosjektleder/forsker

Sascha Mitrovic

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Skjelven, men langt mer doktor
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2007: kr 185 000, 2008: kr 225 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet