Danseglede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Når Parkinsons sykdom rammer en person vil gradvis evnen til bevegelse, smidighet og beveglighet reduseres. Mange beskriver det som å miste kontroll over egen kropp eller som at kroppen blir et skall som forhindrer de i å utfolde seg. Mange opplever spenninger i kroppen som krever mye energi, er smertefulle, gjør det vanskelig å slappe av eller sove. En innskrenket beveglighet gjør det vanskelig å uttrykke seg. Kroppsspråket blir ofte utydelig og vanskelig å tolke for omgivelsene. Noe som ofte fører til misforståelser i interaksjon med andre.
Mennesker med parkinson prøver ofte ut flere ulike teknikker som kan avhjelpe for spenning, låse opp kroppen og for å forene kropp og sinn. For inntil noen år siden hadde forbundet lite kunnskap om og erfaring med mange av metodene, bortsett fra enkelt rapporter fra medlemmer.

Etter hvert som etterspørsel har økt om ulike behandlingsteknikker og effekt, har forbundet gjennom prosjektet innhentet denne kunnskapen. Forbundet ønsker å være et medium som kan ha og spre slik type kunnskap, blant annet via våres hjemmesider. Dette vil enkelt skaffe mennesker med parkinson en oversikt over ulike behandlingsmetoder. Gjennom å lese om andres erfaringer blir det lettere for hver enkelt å velge en metode som kan passe dem.
Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Behandlingsmetoden omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket, og bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess.I Brooklyn har du prøvd ut danseterapi for parkinson i flere år og melder god effekt på parkinsonsymptomer. Nå vil vi prøve ut dette i Norge også.

Målgruppe
Prosjektet retter seg direkte mot 20 mennesker med Parkinsons sykdom i Oslo/Akershus som har lyst til å prøve ut danseterapi i en treningsgruppe.Prosjektet vil etter endt aktivitet gi erfaringer som skal legges ut på parkinson.no, slik at denne treningsformen kan bli kjent for alle med Parkinsons sykdom.

Målsetting
Hovedmålet med prosjektet er å bli kjent med behandlingsteknikken danseterapi, og dens effekt på utfordringene og symptomer som oppstår når en person får Parkinsons sykdom og spre denne erfaringen og kunnskapen via våres hjemmesider .

Gjennomføring: Danseterapeuten, Liv Marie Leirvåg skal lede to dansegrupper med 10 deltakere,en

dobbelttime en gang i uken. En dansegruppe vil arrangeres på våren og en på høsent. Erfaringene fra gruppen samles med filming og et enkelt spørreskjema før og etter deltakelse i gruppe. Erfaring og kunnskap gjennom dette prosjektet skal publiseres i en bank med behandlingsalternativer, på parkinson.no.
Deltakerene rekrutteres gjennom parkinson posten, parkinson.no og medlemssytemet.Nytteverdi: Gjennom å arbeide med en så profilert danseterapeut og arrangering av gruppen, vil forbundet få en god innsikt i og kunnskap om danseterapi. Spørreskjemaet og filmingen underveis i prosjektet vil gi oss kunnskap om hvordan danseterapi kan avhjelpe de mange utfordringene mennesker med parkinson møter. Erfaringene fra dette forprosjektet vil forbundet dele med alle på nettsiden parkinson.no. Der ligger det allerede informasjon om andre teknikker som Mindfullness, Chi-gong og Yoga, fra andre prosjekter.
Alle mennesker er forskjellig, så er også våres preferanser når det gjelder aktivitet. Det er derfor viktig at det finnes et utvalg av treningsmetoder, slik at hver og en kan finne noe de føler seg hjemme i. Spesielt viktig er dette for den gruppen som ikke har trent før sykdommen, eller som opplever å måtte legge yndlingsaktiviteten på hyllen på grunn av sykdom.

Motivasjon og lyst til å trene betyr mye for utholdenhet og evnene til å stå på. Derfor må aktivitet være lystbetonte om det skal føre til et varig treningsmønster.
For deltakerne i de to gruppene vil nytteverdien være å få prøve ut en ny aktivitet gratis. Danseterapeuten er åpen for å fortsette en eller begge gruppene dersom det er ønskelig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport for danseglede.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Danseglede
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 250 000
Startdato
20.01.2014
Sluttdato
12.12.2014
Status
Avsluttet