Lee Silverman Voice Treatment i Norge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Studier viser at opptil 90% før eller senere vil få problemer med stemme og kommunikasjon. Vanskene er progressive og vil i stor grad påvirke livskvaliteten. Vanlige taleproblemer er svak, hes og/eller luftfylt stemme, monoton tale og mumling. Den mest effektive måten å forbedre talen på er gjennom intensiv logopedisk stemmebehandling. LSVT LOUD er et forskningsbasert verktøy som er utviklet til bruk for mennesker med parkinsonisme. Metodene er brukt gjennom flere år i USA, med vitenskapelig dokumenterte resultater. Alle med parkinsonisme vil ha god effekt av fysisk aktivitet.

Flere studier peker på betydningen av tilrettelagte tiltak, for oppnåelse av korte og langsiktige effekter. Målrettet trening tilpasset individets forutsetninger og mål, kan gi svært gode resultater. LSVT BIG er et forskningsbasert treningsprogram som forbedrer funksjonelle bevegelser i hverdagen med opptil 3 måneders varighet. 2.Prosjektet har som målsetting å bidra til en mer helhetlig behandlingslinje for mennesker med parkinsonisme i Norge. Gjennom å introdusere nye treningsteknikker, søker prosjektet å bidra til at gruppen for tilrettelagte rehabiliteringstjenester, som supplement til medisinsk behandling.
3.Primært: Fysioterapeuter, logopeder og ergoterapeuter som arbeider med helsetilbud i sykehus og kommuner. Sekundært: Fastleger og nevrologer

Mennesker med parkinson og deres pårørende. 4.Prosjektet søker å utvikle fysioterapi-, ergo-

og logopedi feltet med metoden Lee Silverman Voice Treatment. Forbundet har vært i kontakt med innehaver og eier av LSVT konseptet i USA for tillatelse til oversetting og produksjon av informasjonsmateriale, samt muligheten for å hente kompetanse til Norge som kan tilby sertifiseringskurs til de aktuelle faggruppene. Det planlegges en LSVT-dag for hver av de tre faggruppene.

I tilknytning søker prosjektet å tilrettelegge for at interesserte kan ta sertifiseringen under eget kurs i Norge. Prosjektet tar sikte på å utvikle informasjons som presenteres til forbundets medlemmer.

Informasjonskurs for nydiagnostiserte, opererte og andre som vil ha stor nytte av denne type oppfølging.
5.Individnivå:
Mennesker som får diagnosen Parkinson sykdom går fra å være friske, til å være syke for resten av livet. For mange betyr det en gradvis forverring over 20-40 år. Utvikling som gradvis fratar deg all styring over kroppen, både fysisk og mentalt. Under forbundets seminar for unge/nydiagnostiserte i 2010 ble forbundet oppfordret til å spre kunnskap om LSVT. De fleste med parkinsonisme vil ha stor nytte av denne type behandling, både i et forbyggingsperspektiv, men også som ren forbedring av tapt og/eller redusert funksjon.
Samfunnsnivå: Det forventes en dobling av antall personer med parkinson innen 2030. Veksten krever utvikling av gode modeller for omsorg, behandling og rehabilitering. Overføringsverdi:
Erfaringer fra ett år med bruk av teknikkene viser at alle med parkinsonisme vil ha nytte av både LSVT LOUD og LSVT BIG programmene. Det er mye som tyder på at sykdommens symptomer kan kontrolleres i større grad enn uten tilsvarende trening.
Terapeutene melder at behandlingsteknikkene kan tilrettelegges og ha nytte for andre sykdomsgrupper, som for eksempel muskelsyke, afasirammede, slagrammede og ms-rammede.
6.Jan-feb:

Sammensetting av styringsgruppe og prosjektgruppe
Febr – mars:

Påbegynne informasjonsmateriale LSVT LOUD og LSVT BIG
Febr – april

Planlegge program for LSVT-dag for fysio,- logo,- ergoterapeuter. Informere om LSVT i sentrale og lokale møter i Norges Parkinsonforbund


Mars – april Planlegge kampanje til nevrologer, leger
Mai – juli Produksjon av informasjonsmateriale
Aug – nov Fagdag for logo,- fysio,-ergoterapeuter
Juni – des Publisering av erfaringer i fagtidsskrifter


Utsending til 41 lokal- og fylkesforeninger og

medlemmer
Juni – des Publisering parkinson.no
Aug – okt

Presentasjon på samling for yngre
Aug – nov

Utsending til nydiagnostiserte
Aug – sept Presentasjon hos Nasjonalt Kompetansesenter
Aug – des Infomøter i lokal- og fylkesforeninger
Nov – des Oppsummering / evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0124.pdf

Sluttrapportsammendrag

Studier viser at opptil 90% av alle med parkinson vil få problemer med stemme og kommunikasjon. Vanskene er progressive og vil i stor grad påvirke livskvaliteten. Den mest effektive måten å forbedre talen på er gjennom intensiv logopedisk stemmetrening. LSVT Loud er et forskningsbasert verktøy som er utviklet til bruk for mennesker med parkinsonisme. Metodene er brukt gjennom flere år i USA, med vitenskapelig dokumenterte resultater.
Mennesker med Parkinsons opplever at bevegelsesevnen reduseres gradvis. Kroppen blir stiv og ubevegelig og kroppsholdningen blir tvunget sammen i en lut fremoverlent posisjon. En positur og prosess som er smertefull og uønsket. Fysisk aktivitet er et viktig supplement til den medikamentelle behandlingen som reduserer symptomene. Egeninnsats gjennom daglig/ukentlig trening er medisin for kroppen, fysisk og mentalt. LSVT Big er et forskningsbasert treningsprogram som forbedrer funksjonelle bevegelser i hverdagen med opptil 3 måneders varighet.
Prosjektet har hatt som mål å bidra til en mer helhetlig behandlingslinje for mennesker med parkinsonisme i Norge. Gjennom å introdusere nye treningsteknikker søkte prosjektet å bidra til at gruppen får tilrettelagte rehabiliteringstjenester, som supplement til medisinsk behandling.
Norges Parkinsonforbund inviterte fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder til sertifiseringskurs i samarbeid med LSVT Global i Sandvika 26.-27.10.2012. 90 terapeuter fra 6 forskjellige land ble sertifisert og et 20 talls pasienter deltok som “prøvekaniner” under andre undervisningsdag.
Treningsteknikkene har skapt stor entusiasme og interesse i de aktuelle fagmiljøene. Mange nye tilbud er etablert eller er under etablering på mange steder omkring i landet. Mange terapeuter samarbeider med forbundets lokale foreninger om etablering av Lsvt tilbud.
Fagpersoner fra flere private rehabiliteringsinstitusjoner deltok, og institusjonene er i gang med å tilrettelegge for egne lsvt tilbud.
Prosjektet har vakt stor interesse og mye nytt håp til hele parkinsonmiljøet. Mange med sykdommen uttrykker at dette har en stor betydning for deres funksjonsevne og mulighet for deltagelse i sosialt liv og i samfunnet for øvrig.
I Norges Parkinsonforbund vil resultatene fra prosjektet leve videre i mange år, som en del av den positive utviklingen i å samle viten om hvilke betydning fysisk aktivitet og målrettet rehabilitering har for alle med Parkinsons sykdom.

Prosjektleder/forsker

Magne Wang Fredriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Lee Silverman Voice Treatment i Norge
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 623 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet