Med parkinson under ett tak

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

World Parkinson Congress (WPC) er den viktigste møteplassen for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling for alle som er opptatt av PS. Jevnlige tilbakemeldinger fra både mennesker med PS og fagpersoner, viser et klart behov for en tverrfaglig tilnærming til PS. Ved å tilrettelegge for et norsk «mini-WPC», hvor ulike fagpersoner møter brukere vil være et viktig initiativ for å dekke et behov og styrke viktigheten av tverrfaglighet i oppfølgingen. Vi har tro på at et tiltak med to åpne dager med faglig innhold og kunnskapsformidling vil være et viktig bidrag for bedre hverdagsmestring.

Målsetting

Hovedmålet er å legge til rette for nye møteplasser for brukere og pårørende, iverksette kunnskaps- og opplysningstiltak og sette brukerne i sentrum knyttet til betydningen av tverrfaglig oppfølging gjennom å koble fagpersoner sammen med brukere under ett tak, slik tiltakene legger opp til.

Målgruppe

Målgruppe: – Personer med Parkinsons sykdom – Pårørende til personer med Parkinsons sykdom.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Det vil bli gjennomført 2 hovedtiltak i prosjektet: 1. Arrangere «åpen dag-møte» i Stavanger 2. Arrangere «åpen dag-møte» i Oslo. Det vil under begge de 2 hovedtiltakene bli gjennomført 4 konkrete tiltak: •Foredrag •Gruppeaktiviteter •Møt en fagperson •Produsere opplysningsfilmer. Vi ønsker å gjøre tiltaket betydningsfullt for brukere og pårørende i disse spesielle tider. Dette skal være et lysglimt i hverdagen, og noe de skal kunne se fram til å delta på. De trenger input, gode råd, kunnskap om situasjonen og stemmer fra andre i samme situasjon. Tiltaket vil være å bedrive kunnskaps- og opplysningsarbeid om PS, og etablere møteplasser hvor mennesker med PS og pårørende får mulighet til å møte en rekke ulike fagpersoner med parkinsonkompetanse, og få kunnskap om den best tilgjengelige parkinsonspesifikke oppfølgingen. Brukere skal være i sentrum, og fokus skal være viktigheten av tverrfaglighet og gi brukere tilgang til ulike fagpersoner med parkinsonspesifikk kompetanse. Programmet skal bidra til økt kunnskap og bidra til en bedre hverdag med sykdommen. Den tette interaksjonen mellom brukere og fagpersoner, gjennom 2 åpne dager, er nytenkende, slike «alt under ett tak-møteplasser» i parkinsonsammenheng, eksisterer ikke i dag.

Fremdriftsplan

Vil bli gjennomført i perioden aug 2021-mai 2022. Aug-sep 2021: Første møte prosjektgr. Annonseres eksternt/internt. Planl. Sep-des 2021: Forbred, gjennomf. oppføling. Involvere foreningene i Oslo/Rogaland, arrangementsstedene. Okt 2021-apr 2022: Gjennomf. hovedtiltakene (senhøsten 2021 i Stavanger, vår 2022 i Oslo). Rekr, invitasjoner, forbr. booking av lokaler, markedsf. publ. annonsering, formidl, kontakt fagmiljøer. Evaluering, sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2021 HE2-379636 Med parkinson under ett tak.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Med parkinson under ett tak
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 290 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet