Parkinson danser – to Hell with Parkinson!

Søknadssammendrag

Prosjektet «Parkinson danser – to Hell with Parkinson» viderefører dagskonferansen «To Hell with Parkinson» som parkinsonforeningene i tidligere Nord- og Sør-Trøndelag fylker gjennomførte årlig fram til og med 2018. Nå bygges denne konferansen inn i en helgesamling på Scandic Hell i Stjørdal som tar sikte på å legge forholdene til rette for etterlengtet sosialt samvær og felles aktiviteter for parkinsonrammede og deres pårørende nå i sluttfasen av denne pandemien.

Trøndelag Parkinsonforening delte ut 28 nettbrett til sykehjem i Trøndelag med parkinsonrammede i 2020 som verktøy for nettbasert besøkstjeneste. I år følger vi opp med å tilby våre eldre parkinsonmedlemmer (over 75 år) besøk av likepersoner, et tiltak som vi har fått finansiert av Stiftelsen Dam.

Dette prosjektet utgjør på en måte trinn tre i arbeidet for våre eldre parkinsonrammede medlemmer, et prosjekt som gir dem muligheten til å kunne treffes sosialt og fysisk aktivt igjen etter mer enn et helt år med restriksjoner mot kontakt. Målet vårt er å skape en mulighet for å treffe igjen gamle venner og kjente, stifte nye bekjentskaper samtidig som man deltar både på fysiske aktiviteter og får ny kunnskap om egen sykdom og hva som gjøres og kan gjøres for å gjøre livet med parkinson lettere og enklere når landet nå åpner langsomt opp igjen.

Helgesamlinga «Parkinson danser» tar sikte på å skape en trygg ramme rundt dette.

Målgruppa består av inntil 75 personer med parkinson og deres pårørende. I løpet av helga legges det opp til varierte fysiske aktiviteter og workshops med ulike foredrag, paneldebatter o.l. Etterlengtet sosialt samvær gjøres enklest mulig ved at deltakerne har egne rom til alle felles aktiviteter slik at man slipper å snuble i alle andre som bor på hotellet denne helga 22.-24. okt. Trøndelag PF forventer fullt oppmøte, aktiv deltakelse og fornøyde deltakere, og kanskje noen nye medlemmer.

Prosjektleder/forsker

Leif Klokkerhaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Parkinson danser – to Hell with Parkinson!
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 90.000
Startdato
22.06.2021