Ung med gammelmanns sykdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Å få diagnosen Parkinsons sykdom som yngre enn 55 er en stor påkjenning. Parkinson er en sykdom de fleste forbinder med eldre mennesker, det å få den som ung gjør derfor at man føler seg mer ensom. Ofte har man ikke hørt om noen andre som har fått diagnosen som ung, og føler seg helt alene. På treff i de lokale Parkinsonforeningene treffer man gjerne eldre mennesker som har kommet mye lenger i sykdommen enn en selv. Derfor hadde Norges Parkinsonforbund som mål for dette prosjektet å sette fokus på en bortgjemt gruppes behov ved å lage en møteplass for unge med parkinsons sykdom. Vi ville også at dette skulle føre til lokale samtalegrupper eller møteplasser i etterkant av seminaret.

 

Seminaret var i første omgang viktig for deltakerne. De har fått informasjon om sykdommen og lært mer om hvordan man kan mestre å leve med den. Den viktigste lærdommen har de sannsynligvis fått av hverandre. Vi vet at mange av deltakerne har holdt kontakt i etterkant av seminaret, og dette var jo også ett av våre mål. I tillegg har vi sådd spirer og kommet i gang med noen flere lokale Papayagrupper, som er selvhjelpsgrupper for yngre i forbundet. Papaya står for Parkinsonpasienter i Yrkesaktiv alder.

 

Prosjektet har nådd de målsetningene vi hadde satt oss selv om vi reduserte fra to til ett seminar. Vi nådde mange unge med parkinson, og flere av dem hadde aldri deltatt på noe i forbundet tidligere. Vi opplever at seminaret har gitt liv til noen nyoppstartede Papayagrupper. Disse vil vi følge opp videre. Arbeidet med prosjektet har også gjort at vi har sagt at an av hovedsatsingene for vårt yngrearbeid i 2007 er å bygge opp flere lokale selvhjelpsgrupper.

 

Med den brosjyren vi har utarbeidet som ligger på internett, har foreningene mulighet til å merke den med sin egen kontaktinformasjon og spre den rundt. På den måten kommer de i kontakt med yngre medlemmer som ønsker aktivitet. Forbundet har lært mye om hva slags temaer og programposter som blir godt mottatt, og har etter dette seminaret utviklet et bedre utgangspunkt for videre yngreseminarer.

 

Vedlegg og sluttprodukter

ü      Brosjyre, ”Papaya”; av og for Parkinson-Pasienter i Yrkesaktiv Alder

Prosjektleder/forsker

Birger Natvig

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Ung med gammelmanns sykdom
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2006: kr 245 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet