Spør juristen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det å få en alvorlig kronisk og progredierende sykdom når man fremdeles er i arbeid, kan skape en rekke utfordringer og bekymringer. Vi opplever målgruppen som spesielt opptatt av å oppsøke informasjon om hva de selv kan gjøre, og mange har etterspurt en mulighet til å stille spørsmål til en jurist som både har kjennskap til sykdommens utfordringer og god oversikt over relevante rettigheter.

Målsetting

Arrangere en aktivitetsdag der personer som selv har parkinson og er i arbeidslivet møter en jurist med spesialkompetanse på deres situasjon. Deltakerne som lever med parkinson skal få svar på sine spørsmål om rettigheter og muligheter. Det skal også publiseres artikler som vil nå ut til flere.

Målgruppe

Personer som selv har parkinson og som er i arbeidslivet. Ved stor pågang vil de under 55 år bli prioritert.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Aktivitetsdagen avholdes i mars. Påmeldingsskjemaet gir anledning for deltakere å stille spørsmål i forkant, som juristen kan bake inn i sitt foredrag. Juristen er med oss hele året og kan også svare på spørsmål som eventuelt skulle dukke opp i etterkant av aktivitetsdagen. Vårt forbundsstyre følger med på prosjektet underveis, og vil ta med seg resultater og evalueringer videre. Program for aktivitetsdagen – Velkommen v/styrerepresentant og likepersoner – Kort presentasjonsrunde – Foredrag om rettigheter del 1 v/jurist – Grupper med erfaringsutveksling og spørsmål – Lunsj – Presentasjon av spørsmål fra gruppene – Foredrag om rettigheter del 2 v/jurist – Pause med «aktiv mingling» v/likepersoner – Svar på spørsmål fra gruppene og ytterligere fra salen v/jurist – Avreise

Fremdriftsplan

Jul-aug: Vi booker arena og annonserer. Det åpnes for påmelding. Påmeldingsskjemaet gir anledning for deltakere å stille spørsmål i forkant, som juristen kan bake inn i sitt foredrag. Sep-des: Praktisk oppfølging av deltakere. Jan: «Spør en jurist»-dagen. Feb: Evaluering og evt oppfølging. Våren: Publisering av temaartikler basert på hvilke spørsmål som kom frem under aktivitetsdagen, i samarbeid med juristen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Spør juristen sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Arne Mørk

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Spør juristen
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 80 000
Startdato
10.07.2017
Sluttdato
15.09.2018
Status
Avsluttet