Aktiv med parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som tiltar og forverres gradvis. Etter noen år med sykdommen opplever mange at det er svært krevende og kanskje umulig å være like fysisk aktiv som tidligere. Det skjer en gradvis reduksjon i bevegelsesevner som gir en økende grad av immobilitet, og kan virke isolerende for den rammede. De seneste årene er det kommet frem dokumentasjon på effekten trening og øvelser har, og mange etterspør konkrete tips til trening og øvelser som de kan gjøre selv i hverdagen. Derfor ønsker forbundet å lage en full treningspakke som ligger tilgjengelig på nett for alle.

Målsetting

Målet med prosjektet er å gjøre det enklere for personer med parkinson å komme igang med trening og utføre riktig og effektiv hjemmetrening. Samt at lokal-/fylkesforeningene og rehabiliteringssentre skal kunne benytte treningsfilmene i sine opplegg og oppfordre dem til å fortsette å trene hjemme.

Målgruppe

Personer med Parkinsons sykdom.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Det vil bli produsert totalt seks treningvideoer i dette prosjektet, med tilhørende materiale. Det er allerede inngått en samarbeidsavtale med filmselskapet Snøball Film AS som vil stå for filmingen og planleggingen av produksjonen. Vi er også i dialog med fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen og logoped Gry Sandland som ønsker å medvirke i dette prosjektet og kvalitetssikre arbeidet som gjøres. De vil selv medvirke i filmene som vil produseres. Det vil opprettes en egen side på forbundets hjemmeside der alle treningsvideoene vil ligge tilgjengelig samt tilhørende materiale.

Fremdriftsplan

Jan: Prosjektgruppen sette ned og har første møte. Det vil avholdes en workshop der treningsprogrammene blir testet ut og kvalitetsikret før opptakene starter. Mai: Opptak av filmseriene. Snøball Film redigerer og ferdigstiller filmene. Juli: Filmene og tilhørende materiale legges tilgjengelig på nett og annonseres. Sept: Filmene vises på landsdekkene ledermøte. Nov: Evaluering og sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Aktiv med Parkinson.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Aktiv med parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 489 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet