Pasientskolen for PS-pasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsettingen med dette prosjektet var å bidra til at pasienter med Parkinsons sykdom og deres pårørende blir bedre i stand til

Målsettingen med dette prosjektet var å bidra til at pasienter med Parkinsons sykdom og deres pårørende blir bedre i stand til å mestre de konsekvenser sykdommen har for deres dagligliv. Vi har derfor arrangert en pasientskole hvor det har blitt gitt informasjon og videreformidlet kunnskap fra en tverrfaglig sammensatt gruppe fagpersoner. Dette har vi ansett som et opplysningstiltak som er i ferd med å øke den enkeltes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel. Ved å gi pasienter og pårørende kunnskap og informasjon, anser vi at prosjektet har bidratt til at pasientene og deres pårørende har blitt bedre istand til å mestre sykdommen og de konsekvenser sykdommen har for deres dagligliv. I tillegg til kunnskapsformidlingen har vi fått bekreftet betydningen av at mennesker med samme type problemer møtes. I et slikt fora har de blitt kjent med andre i samme situasjon, de har utvekslet erfaringer og funnet støtte hos hverandre.

 

Sykehuset i Vestfold har vært gjennom t omfattende byggeprosjekt der deler av sykehuset, deriblant nevrologisk poliklinikk i 2005 fik helt nye lokaler. Lokalene er bygget med tanke på økt tilbud og tverrfaglig drift, Poliklinikken har startet arbeidet med å utvikle og utvide tilbudet til de nevrologiske pasientene i tråd med pasientenes ønsker og behov. Oppstart og videreutvikling av en pasientskole for pasienter med parkinsons sykdom og deres pårørende er derfor et av våre satsingsområder, og vi planlegger å videreføre dette prosjektet slik at det blir en del av tilbudet og den ordinære driften ved nevrologisk poliklinikk.

Prosjektleder/forsker

Anette Korsæth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Pasientskolen for PS-pasienter
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold
Beløp Bevilget
2006: kr 50 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet