Demens ved parkinson

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nyere forskning viser at fire av fem personer med Parkinsons sykdom får demens, og demens er også vanlig ved noen av diagnosene innen atypisk parkinsonisme. Demens ved parkinson handler mer om redusert tempo, orienteringsvansker og vansker med planlegging enn om hukommelsessvikt. Det finnes lite informasjon om demens ved parkinson, og det må tas spesielle hensyn ved medisineringen.

Målsetting

Vi skal utarbeide tilpasset informasjon i brosjyreformat med 2000 trykte brosjyrer og en gratis PDF-versjon tilgjengelig på våre hjemmesider. Brosjyren vil bli bredt distribuert og skal være nyttig både for de som lever med parkinsondemens og de som bekymrer seg for å få det i fremtiden.

Målgruppe

Personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme og deres pårørende. Prosjektet retter seg både mot de som allerede lever med parkinsondemens og ikke.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Innholdet i brosjyren vil skrives av Anne Brækhus, som er overlege dr.med, spesialist i nevrologi ved Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus og tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse. Med en gjennomsnittsalder på våre medlemmer på 72 år, og med funksjonsnedsettelsene parkinson fører med seg, har vi behov for å tilby all informasjon i trykket form i tillegg til elektroniske formater. Vi vil derfor trykke opp brosjyren i 2000 eksemplarer, og i tillegg legge den ut i sin helhet på parkinson.no i PDF-format til gratis nedlastning. Vi vil bygge opp brosjyren slik at man kan velge hvor mye man selv vil lese. Vi starter derfor med tidlige tegn på demens, deretter går vi videre til moderat og til slutt langtkommet demens. Vi vil designe den slik at det er tydelig at man kan avslutte lesingen på flere steder og plukke den informasjonen man trenger. Våre 40 lokal- og fylkesforeninger vil få tilsendt 20-40 brosjyrer hver, avhengig av medlemstall, slik at de kan ha den med seg der våre medlemmer møtes. Nevrologiske avdelinger over hele landet vil få ett eksemplar, med tilbud om å kunne bestille flere ved ønske, uten kostnader. Videre vil vi annonsere brosjyren (både i papirform og i PDF) i våre vanlige kanaler.

Fremdriftsplan

Januar-februar: Rekruttering av referansegruppe. Oppstartsmøte og samtaler om innhold. Mars-mai: Skriving av brosjyren. Juni-juli: Gjennomlesning hos referansegruppen. August: Eventuell redigering av innhold. September-oktober: Design og trykk. November: Annonsering og distribusjon. Desember: Innhenting av tilbakemeldinger. Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Parkinson og demens rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Thyra Kirknes

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Demens ved parkinson
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 284 750
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
16.03.2020
Status
Under gjennomføring