Når to verdener kolliderer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Rapporten Barn som pårørende – et multisenter studie viser at barn av somatisk syke foreldre har økte ansvar og oppgaver i hjemmet, i forhold til jevnaldrende. I hovedsak opplever barna det som positivt å hjelpe til, men nesten halvparten rapporterer at de blir stresset. Med de ulike erfaringene skal de unge voksne pårørende ut å skape et eget liv. Pårørenderollen blir en tilleggsbelastning til utviklingsfasen de opplever. En gruppe unge voksne pårørende beskriver en mangelfull målrettet informasjon tilpasset gruppen. De ønsket animasjonsfilmer på nett.

Målsetting

I dette prosjektet skal vi formidle med to animasjonsfilmer ulike utfordringer ved å være ungdom og unge voksne som pårørende til noen med parkinson. Hensikten er å skape en god og relevant informasjon som vil anvendes av brukergruppen, øke deres forståelse og hjelpe de i situasjon de står i.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot ungdom/voksne barn som har, eller kommer til å få, en mor eller far med Parkinsons sykdom.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Norges Parkinsonforbund har sammen med Bivrost Film AS og med midler fra ExtraStiftelsen, allerede laget et univers bestående av en familie. Utfra dette universet er det bygd ut flere små historier som beskriver ulike situasjoner som oppstår i det far får Parkinsons sykdom og barna er i skolealder. Barna er fortellerstemmen via snapchatbilder og beskrivelser (se parkinson.no). Det er dette konseptet vi skal bygge videre på. Bivrost Film AS, Norges Parkinsonforbund og Voksne barn har nå arbeidet frem et synopsis til to animasjonsfilmer, som handler om det å være et pårørende til noen med parkinson og være ungdom/ungt voksen. Synopsis skal videreutvikles i samarbeid mellom partene og fagsikres av Nasjonalekompetansetjenester for bevegelsesforstyrrelser. Bivrost har ansvaret for å forespørre gruppen om innspill ved behov. Råmaterialet vil ferdigstilles innen desember, etter innspillsrunder. I januar til mars finpusses animasjonsfilmene og ferdigstilles. I april – juni vil filmene legges ut på parkinson.no og youtubekanalen SE. Det reklameres for filmene på facebook og instagram med intervjuer av de voksne barna. Helsepersonell, medlemmer i foreningen, BarnsBeste og samarbeidene parkinsonforeninger i andre land informeres om filmene.

Fremdriftsplan

Januar – februar: Oppstartsmøte for å justere synopsis. Mars – september: Bivrostfilm jobber ferdig råmateriale til filmene og spiller ball med gruppen,som godkjenner sluttproduktet. Det spres info om filmene. Oktober: Filmene legges ut på youtube og parkinson.no. Intervjuer med gruppen på instagram, twitter og facebook. Annonse i parkinsonposten og nyhetsbrev. Desember: Det gjøres opp statistikk, og utarbeides sluttrapport. Det spres info.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, Når to verdener kolliderer.pdf

Prosjektleder/forsker

Trond Jacobsen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Når to verdener kolliderer
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Bivrost Film AS
Beløp Bevilget
2020: kr 634 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring