Å føle seg trygg med demens

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Antallet personer med demens forventes å dobles i løpet av de nærmeste 20 årene. Det er lite erfaring med bruk av teknologi for å øke trygghet, bortsett fra trygghetsalarm, som ikke er å anbefale for demensrammede. Dette var bakgrunnen for dette prosjektet, spesielt med tanke på yngre personer med demens (under 65 år) som bor hjemme.

 

Målsetting: Å undersøke og prøve ut teknologiske systemer for deteksjon og varsling for å forebygge uhell og at personer med mild til moderat demens går seg bort på grunn av desorientering og døgnvillhet.

 

Gjennomføring: Gjennom demensforeninger, Hukommelsesklinikken på Ullevål og Demenslinjen fikk personer med demens og deres familier tilbud om å delta i prosjektet. Etter hjemmebesøk med analyse av trygghet og sikkerhet, ble 16 familier involvert. Alle ønsket å prøve en enkel mobiltelefon hvor bare en til tre taster aktiveres for å kunne være i kontakt med ønskete personer, og de fleste hadde telefonen i mange måneder. En GPS/GSM sporingsenhet som varsler familie eller personell på mobiltelefon ved SMS ble prøvet av to familier. Varsling av utgang om natten fra bolig og røykutvikling ble prøvet i to boliger.

 

Oppnådde resultater: Av de 16 deltakerne har seks beholdt mobiltelefonen og overtatt abonnementet ved prosjektslutt i desember 2006. De fleste ønsket fortsatt å få en enkel mobiltelefon med maks tre taster, men denne telefonen har for mange tekniske og bruksmessige problemer til at den anbefales. Det er identifisert et behov for en kombinert GSM/GPS mobiltelefon, og brukerkrav for en slik er foreslått. De to familiene som prøvde GSM/GPS ønsket å overta produktet etter prosjektslutt, fordi de hadde nytte av den og følte økt trygghet.

 

Prosjektet har arbeidet med å avklare de etiske og juridiske sidene ved sporings- og varslingshjelpemidler, og har i den sammenheng avdekket uklarheter i lovhjemlene. Bruk av personer med demens og deres familier til vurdering av nytteverdi, brukskvalitet og aksept var nyttig og ga mange konstruktive ideer.

 

Videre planer: En rekke tiltak er foreslått for videre arbeid.

·        Ta opp juridiske og etiske aspekter på bredt grunnlag

·        Arbeide for samordning av finansieringsordninger av hjelpemidler for demens

·        Utvikle en enkel mobiltelefon med kombinert GSM og GPS

·        Arbeide for bevisstgjøring og informasjon om potensialet ved teknologi for demensrammede

 

Ivaretakelse av trygghet for hjemmeboende demensrammede og deres familier er en stor og viktig utfordring, som krever fantasi, etisk tenkning, brukervennlig teknologi og involvering av brukerne i vid forstand.

Prosjektleder/forsker

Sidsel Bjørneby

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Å føle seg trygg med demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
SALUS
Beløp Bevilget
2005: kr 500 000, 2006: kr 250 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.07.2006
Status
Avsluttet