Kontaktperson

Øivind Kristensen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Nasjonalforeningens mål er å fremme folkehelsen, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av Stiftelsen Dams oppretterorganisasjoner og har vært medlem siden starten i 1993.

I 2023 HAR nasjonalforeningen FÅTT STØTTE TIL26prosjekter
det utgjør4.461.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR nasjonalforeningen FÅTT STØTTE TIL590prosjekter
TOTALT HAR nasjonalforeningen FÅTT400.931.124kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk støtte gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter