Opplevelseshelger på «Fyret» – noe å glede seg til

Søknadssammendrag

Covid-19 rammer eldre mennesker med omsorgsbehov. Smitteverntiltak øker distansering og isolasjon. Nettverk som gir avlastning reduseres. En del offentlige aktivitetstilbud har vært stengt. Pårørende rammes, og kan oppleve økt belastning, og at det blir ekstra vanskelig å finne tid til seg selv, og til å pleie kontakt med venner, når omsorg for den som er syk krever tilsyn 24/7.

I prosjektet «Opplevelseshelg på Fyret – Noe å glede seg til» samarbeider Meløy demensforening, Søndre Meløy sanitetsforening og Gode Øyeblikk AS om å tilby seks helger med full pensjon, omsorg hjelp og pleie, gode opplevelser og sosialt samvær for deltakerne gjennom 2021.

Med kompetent helsepersonell og dyktige frivillige sørger vi for trygghet for både deltakere og pårørende, og opplevelser og livsglede for deltakerne. Det gir avlastning for pårørende, som kan senke skuldrene i trygg visshet om at den de har omsorg for har et godt tilbud, og få mulighet til egentid og sosial kontakt.

Aktiviteter kan være kjøretur med veteranbil, gårdsbesøk, tur med hest og vogn, nordnorsk kulturhistorie på kulturgård, tur i skog med bål og fisketurer. Lørdagskveld med festmiddag og levende musikk blir høydepunktet. Slike aktiviteter berører hele mennesket, kroppslig og i følelser, når kjente og kjære aktiviteter og opplevelser vekker gode minner.

Prosjektgruppen har ansvar for planlegging, formidling og rapportering. I gjennomføring har Gode Øyeblikk alt helsefaglig ansvar, og frivilligheten for gode aktiviteter og tilrettelegging av måltider etc.
Samarbeidsprosjektet gir verdifull erfaring, som kan bidra til flere prosjekter med gode tilbud i framtiden.

Målgruppe: Hjemmeboende personer med demens, men eldre med andre funksjonsnedsettelser kan også inkluderes.

Målsetting: Opplevelser som gir livsglede, avlastning, og sosialt samvær

Tidsplan:

  • Desember 2020 – januar 2021: Planlegging
  • Januar 2021 – mars 2022: Kommunikasjons- og markedsplan m/markedsmateriell for informasjon og rekruttering av deltakere.
  • Februar 2021 – desember 2021: Rekruttering og gjennomføring
  • Februar 2021 – desember 2021: Evaluering
  • Desember 2021: Sluttrapportapportering
Prosjektleder

Anne Marie Angell

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Opplevelseshelger på «Fyret» – noe å glede seg til
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 297.076
Startdato
18.12.2020