Fysisk aktivitet – medfødt hjertefeil

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Behandlingen av barn og unge med medfødte hjertefeil har i de siste 20 år bedret sjansen for overlevelse og fullverdig liv

Behandlingen av barn og unge med medfødte hjertefeil har i de siste 20 år bedret sjansen for overlevelse og fullverdig liv. Dette innebærer at ny viten må etableres innen livskvalitet, fysisk yteevne og fysisk aktivitet for barn, unge og også voksne for å kunne si noe om effekten av medisinsk behandling utover overlevelse. Utvikling av egnet testprotokoll og etablering av referansemateriale danner basis for sammenligningen av resultater med hjertesyke barn og unge. Barn med hjertefeil har dårligere yteevne enn friske, men overraskende høye verdier med tanke på alvorlighetsgraden av diagnosene.

 

Aktivitetsmonitorer kan benyttes til å måle aktivitetsnivået til barn. Friske gutter har et høyere aktivitetsnivå enn hjertesyke gutter, men friske jenter beveger seg like lite som hjertesyke jenter. Trening kan gi en viss effekt på hjertesyke barns yteevne, og det kan foregå tilnærmet uten risiko. Tilsvarende funn ble gjort hos voksne med medfødte hjertefeil, en økning i yteevne uten episoder av noe slag.

 

Voksne med medfødte hjertefeil i Toronto er i vesentlig dårligere form enn friske på samme alder. Det ble også påvist at tidlig alder ved operasjon har en positiv innvirkning på yteevnen. De begrensende faktorene var reduksjon i maksimal hjertefrekvens sammenlignet med friske og et restriktivt respirasjonsmønster.

 

 I Norge bør det legges til rette for at barn og unge med medfødte hjertefeil får et større tilbud når det gjelder opplæring i fysisk aktivitet. Det bør vises til at de aller fleste kan bedrive mange aktiviteter uten at dette medfører noen risiko. Andelen voksne med medfødte hjertefeil er stigende i Norge og det er intet tilbud til denne gruppen overhode hva gjelder fysisk aktivitet. Denne gruppen, som studiene i Toronto viste, vil ha betydelig gevinst ved trening da en sedat livsstil vil gi mange problemer med å fungere i dagliglivet.

 

Doktorgradsavhandling:

Fredriksen, P.M. 2000, Physical Functioning in Children and Adolescents with Congenital Heart Disease. Norges Idrettshøgskole, Oslo. ISBN 82-502-0346-1

 

Artikler:

Fredriksen, P.M., Ingjer, F., Nystad, W. & Thaulow, E. 1998, ”Aerobic testing of children and adolescents – a comparison of two treadmill-protocols.” Scand J Med Sci Sports nr 8, s. 203-207.

 

Fredriksen, P.M., Ingjer, F., Nystad, W. & Thaulow, E. 1999, ”A comparison of VO2peak between patients with CHD and healthy subjects, all aged 8-17 years.” Eur J Appl Physiol årg. 80, nr. 5, s. 409-416.

 

Fredriksen, P.M., Ingjer, F. & Thaulow, E. 2000, ”Physical activity in children and adolescents with congenital heart disease. Aspects of measurements with an activity monitor.” Cardiology in the Young nr. 10, s. 107-114.

 

Fredriksen, P.M., Kahrs, N., Blaasvær, S., Sigurdsen, E., Gundersen, Ø., Røksund, O., Norgard, G., Vik, J.T., Sørbye, Ø., Ingjer, F. & Thaulow, E. 2000, “The effect of physical training in children and adolescents with congenital heart disease.” Cardiology in the Young nr. 10, s. 98-106.

 

Tilleggspublikasjoner fra prosjektet:

Fredriksen, P.M., Veldtman, G., Hechter, S., Aasland, A., Sørby, Ø., Ingjer, F. & Thalow, E. ”Psychosocial behaviour in congenital heart disease.” Submitted 2000.

 

Fredriksen, P.M., Chen, A., Veldtman, G., Hechter, S., Therrien, J. & Webb, G. 2001, ”Exercise capasity in adult patients with congenitally corrected transposition of the great arteries.” Heart nr. 85, s. 191-195.

 

Fredriksen, P.M., Veldtman, G., Hechter, S., Therrien, J., Chen, A., Warsi, M.A., Freeman, M., Liu, P., Siu, S., Thaulow. E. & Webb, G. 2001, “Aerobic Capacity in Adults With Various Congenital Heart Diseases.” Am J Cardiolo årg. 87, s. 310-314.

 

Det er også skrevet norske artikler i Lægetidsskriftet 1998 og 2000, pluss i Fysioterapeuten 1999.

Prosjektleder/forsker

Per Morten Fredriksen

Hovedveileder

Erik Thaulow

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet – medfødt hjertefeil
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 385 125, 1999: kr 273 000, 2000: kr 410 000
Startdato
01.05.1998
Sluttdato
30.11.2000
Status
Avsluttet