Toner i glemselens skoger

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Gjennom prosjektet ”Toner i glemselens skoger” ønsket Nasjonalforeningens demensforening i Trysil å gi et aktivitetstilbud til

Gjennom prosjektet ”Toner i glemselens skoger” ønsket Nasjonalforeningens demensforening i Trysil å gi et aktivitetstilbud til beboerne ved Demensavdelingen, Trysil sykehjem. Selve prosjektet ble gjennomført i perioden 01.04.03 – 31.03.04.

 

Målene var:

·        økt livskvalitet for beboerne,

·        styrket samarbeid mellom personale, pårørende og frivillige

·        og økt forståelse for demenssykdommer i lokalsamfunnet.

 

Prosjektet bygger på frivillighetsarbeid. Det tilbys trim til musikk (20-25 min.) og sangstund (à 45 min.) på fire enheter med sju beboere på hver, to ganger pr. uke. Minimum en frivillig er sammen med fysioterapeut på trim og to frivillige leder/spiller til sang hver gang. Tilbudet gis på formiddag fra kl. 10.00 til 13.30. Det brukes CD til trim, levende musikk til sangen. Sangene vi velger er slike beboerne kjenner fra sin barndom og skoletid. Til sangene knyttes samtaler om seterliv, skole, lek, ski, søsken, men også til aktivt yrkesliv. Vi synger sju til ti sanger hver gang. De samme sangene brukes over flere uker. Etter som årstidene skifter, endres valget av sanger. Vi har laget enkle hefter med 35 sanger i stor skrift. Heftene blir også brukt når personalet synger sammen med beboerne på ettermiddags- og kveldstid.

 

Å vise respekt for beboerne er grunnleggende i arbeidet. Både trim og sang skaper aktivitet, glede og trygghet for beboerne og pårørende.

 

Etter at prosjektperioden var over (31.03.04) har tilbudet fortsatt. Representanter fra andre kommuner og instanser har besøkt oss og prosjektet har fått konkrete ringvirkninger.

 

Mer informasjon om prosjektet vil kunne tilbys gjennom sluttrapport/forelesninger/foredrag eller kurs. Henvendelse: Najonalforeningens Demensforening i Trysil v. Sigrid V. Bryn, Flendalen, 2420 Trysil, tlf. 62453952 el. musikkterapeut Ingrid Sløgedal, Tingstad, 2450 Rena, tlf. 62444446, e-mail: ingslo@online.no.

Prosjektleder/forsker

Sigrid Vaagen Bryn

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Toner i glemselens skoger
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Trysil Sykehjem, demensavdelingen
Beløp Bevilget
2003: kr 61 000
Startdato
01.04.2003
Sluttdato
31.03.2004
Status
Avsluttet