Med Klokkeklovnene på besøk

Søknadssammendrag

Covid-19 har over en lang periode satt store begrensninger i aktiviteter for hele befolkningen. Avstandsbegrensninger, nedstegning og smittevern er begreper vi har blitt godt kjent med.
Pandemien har også her i Rauma gjort at vi har hatt lange perioder med nedstegning og restriksjoner. Konsekvensene har vært at en allerede sårbar gruppe har opplevd strenge begrensninger i sitt sosiale liv, og at en rekke aktiviteter har blitt avlyst.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Rauma demensforening ønsker å være en bidragsyter inn i institusjonene i Rauma og i demensomsorgen. Midlene vil derfor bli brukt til et samarbeid med Klokkeklovnene. Deres måte å kommunisere med pasientene på, ta de på alvor og la de få tilgang til egne ressurser på en utradisjonell måte, er et flott tiltak i personsentrert omsorg.

I Rauma har vi tre institusjoner og det legges opp til besøk hos alle institusjonene og til kurs for både personalet og pårørende.
Et mål er å tilby et robust tilbud for personer med demens som bor på institusjon, dvs som kan gjennomføres uavhengig av pandemiens utvikling.

Dessuten ønsker vi som demensforening å samarbeide med pårørende i større grad enn vi har gjort tidligere. Derfor ønsker vi at Klokkeklovnene tilbyr kurs til pårørende og at vi i demensforeningen deltar på kursene.

Det planlegges 40 besøk fordelt over perioden september -22 til juni -23. Det vil si 5 besøksperioder og man inkluderer kursene til personalet og de pårørende i 4 av de.

Klokkeklovnene har en dokumentert særlig god effekt på den mest sårbare gruppen pasienter, nemlig personer med demens. Det blir stadig flere personer med demens i samfunnet og ca 90 % de som bor på institusjon har en grad av kognitiv svikt. Personer med demens trenger at andre lager aktiviteter og skaper meningsfulle øyeblikk. Det ønsker vi å bidra til i samarbeid med Klokkeklovnene.

Prosjektleder/forsker

Silje Lie

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Med Klokkeklovnene på besøk
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 555.000
Startdato
08.04.2022