Med Klokkeklovnene på besøk

Søknadssammendrag

Covid-19 har over en lang periode satt store begrensninger i aktiviteter for hele befolkningen. Avstandsbegrensninger, nedstegning og smittevern er begreper vi har blitt godt kjent med.
Pandemien har også her i Rauma gjort at vi har hatt lange perioder med nedstegning og restriksjoner. Konsekvensene har vært at en allerede sårbar gruppe har opplevd strenge begrensninger i sitt sosiale liv, og at en rekke aktiviteter har blitt avlyst.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Rauma demensforening ønsker å være en bidragsyter inn i institusjonene i Rauma og i demensomsorgen. Midlene vil derfor bli brukt til et samarbeid med Klokkeklovnene. Deres måte å kommunisere med pasientene på, ta de på alvor og la de få tilgang til egne ressurser på en utradisjonell måte, er et flott tiltak i personsentrert omsorg.

I Rauma har vi tre institusjoner og det legges opp til besøk hos alle institusjonene og til kurs for både personalet og pårørende.
Et mål er å tilby et robust tilbud for personer med demens som bor på institusjon, dvs som kan gjennomføres uavhengig av pandemiens utvikling.

Dessuten ønsker vi som demensforening å samarbeide med pårørende i større grad enn vi har gjort tidligere. Derfor ønsker vi at Klokkeklovnene tilbyr kurs til pårørende og at vi i demensforeningen deltar på kursene.

Det planlegges 40 besøk fordelt over perioden september -22 til juni -23. Det vil si 5 besøksperioder og man inkluderer kursene til personalet og de pårørende i 4 av de.

Klokkeklovnene har en dokumentert særlig god effekt på den mest sårbare gruppen pasienter, nemlig personer med demens. Det blir stadig flere personer med demens i samfunnet og ca 90 % de som bor på institusjon har en grad av kognitiv svikt. Personer med demens trenger at andre lager aktiviteter og skaper meningsfulle øyeblikk. Det ønsker vi å bidra til i samarbeid med Klokkeklovnene.

Prosjektleder

Silje Lie

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Med Klokkeklovnene på besøk
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 555.000
Startdato
08.04.2022