Hva kan jeg som pårørende gjøre?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
I dag lever om lag 70 000 personer i

Norge med demens og antallet vil fordobles fram mot 2040. Omkring halvparten av dem som lever med demens bor fortsatt hjemme og er avhengig av daglig omsorg fra pårørende. Dette er en oppgave som kan oppleves svært belastende og vanskelig. Demens berører ikke bare den som er syk, men i stor grad også deres familie og venner.

For eksempel: Hva sier du til din syke mamma når hun hvileløst vandrer omkring og lurer på når mannen kommer hjem fra jobb – og han har vært død de siste 8 årene? Hva gjør du når din syke mann gjentatte ganger reagerer med sinne uten åpenbar grunn?

Mange demente får ikke den oppfølgingen og den stimuleringen de hadde hatt godt av. Møter man den syke på feil premisser, vil det kunne gjøre situasjonen både for den pårørende og den syke uholdbar. Det er naturlig at mange spørsmål dukker opp og at man blir både usikker og sliten.

Hvordan skal jeg håndtere de ulike situasjonene best mulig?Målsetting
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å produsere 10 korte informasjonsfilmer som viser praktiske eksempler på hvordan pårørende kan gi god omsorg for personer med demens.Selv om ting går langsommere kan man bidra med å innarbeide faste rutiner og gode vaner og gjøre hverdagen mer oversiktig. Det er mulig å få tilrettelagte hjelpemidler som gjør hverdagen for den syke lettere. Det finnes strategier som kan gjøre det lettere å være den ressursen man ønsker å være. Praktiske eksempler til etterfølgelse vil kunne bedre relasjonen til den med demens.

God veiledning vil kunne forebygge stress og skape trygghet både for de pårørende og dem som er syk.

Målgruppe
Nasjonalforeningen ønsker hovedsaklig å benytte filmene i sitt arbeid ovenfor pårørende – både individuelt og i grupper av pårørende. Vi opplever at det er et stort behov blant pårørende for kyndig veiledning og praktiske eksempler til etterfølgelse.

Vi har i dag ikke noe lignende materiell å tilby.
Gjennomføring
Prosjektet går ut på å lage små, selvstendige kunnskapsmoduler med lav brukerterskel:

Hver enkelt film (10 stk) er bygget opp slik:
• Scene som illustrere en typisk situasjon mellom pårørende og dement. Det benyttes skuespillere og situasjonene er iscenesatt.
• Situasjonene vil bli kommentert av eksperter som bidrar med konkrete råd om både både praktiske og følelsesmessige utfordringer.
• Scenen ovenfor utvikler seg og viser i praksis det intervjuobjektet foreslår som strategi for å bedre situasjonen.

Hver film har relevant tilleggsmateriell:
• 5-10 spørsmål som vil være utgangspunkt for diskusjon i etterkant av filmen.
• Kort husketekst (pdf) med all dialog og stillbilder fra filmen som gjør det enkelt å forsette på opplegget ved en senere anledning.

Betydning
Filmene skal formidle praktisk kunnskap som det er lett å sette ut i livet etterpå.

Ved å være filmbaserte, får man SE hvordan dette kan gjennomføres.

Det gjør terskelen for å prøve selv mye lavere.

Filmene vil med en slik oppbygging fremstå som gode eksempler til etterfølgelse.

Pårørende har mulighet til å benytte filmene individuelt om de trenger inspirasjon og gode eksempler. I tillegg vil vi benytte filmene i vårt arbeid ovenfor grupper av pårørende som møtes for å utveksle erfaringer. Vi har 130 pårørendeforeninger spredt rundt omkring i landet. Filmene vil være et ypperlig supplement både til våre faglige samlinger og de organiserte samtalegruppene vi arrangerer jevnlig.Alt materialet som lages vil være for fritt bruk. Filmene og tilleggsmaterialet vil bli lagt ut på nettsiden demensliv.no. Det vil også være mulig å laste alt materiell ned til egen maskin.

Fremdrift
Prosjektet vil gjennomføres etter følgende framdriftsplan:

2013 jan-feb Oppstartsseminar, research og befaringer
2013 mars Levering av første manusutkast (10 stk) + Første manusmøte
2013 april Levering av andre manusutkast (10 stk) + godkjenning av manus
2013 mai-jun Opptak og teknisk arbeid med materiale
2013 aug-sep Redigering (10 stk) + første visning
2013 okt Eventuelle endringer etter første visning
2013 nov-des Klargjøring av nettside og tilleggsmateriale
2013 des Filmene er i bruk

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0245.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kap.1 Bakgrunn for prosjektet
Nasjonalforeningen for folkehelse har i samarbeid med Snöball film produsert 8 korte informasjonsfilmer som viser praktiske eksempler på hvordan pårørende kan gi god omsorg for personer med demens.
I dag lever om lag 70 000 personer i Norge med demens og antallet vil fordobles fram mot 2040.
Nasjonalforeningen opplever i sitt arbeid at det eksisterer et stort behov for praktisk veiledning blant de mange pårørende.

Kap.2 Prosjektgjennomføring/Metode
I utarbeidelsen av manusene har Nasjonalforeningen for folkehelsen og Snöball Film jobbet tett med en faggruppe. Prosjektgruppen vurderte det til at det var hensiktsmessig å produserer 8 korte filmer, da fikk man god bruk av ressursene. Nasjonalforeningen samarbeider med Snöball film om produksjonen. Filmene formidler praktisk kunnskap som det er lett å sette ut i livet etterpå. Selv om ethvert menneske er unikt og møter utfordringer forskjellig, er det fullt mulig å komme med generelle råd og praktisk kunnskap som kan ha bred appell. Til hver film er det også produsert tilrettelagt tilleggsmateriell. Tilleggsmateriellet vil gjøre det enklere å benytte filmene i gruppesammenheng. Filmene og tilleggsmateriellet vil fungere som triggere for å skape diskusjon om det aktuelle temaet.

Kap.3 Resultater og resultatvurdering
Filmer med praktiske eksempler til etterfølgelse vil kunne forebygge stress og skape trygghet både for de pårørende og de som er syke. Ved å være filmbaserte, får man SE hvordan dette kan gjennomføres i praksis og terskelen for å prøve selv blir mye lavere. Filmene er et ypperlig supplement både til faglige forelsesninger og og organiserte gruppesamtaler.

Kap.4 Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Filmene ligger nå ute på nettsiden til Nasjonalforeningen, der berørte kan se filmene i ro og mak. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra fagpersonell og pårørende.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Mosteid

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Hva kan jeg som pårørende gjøre?
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Snöball Film AS
Beløp Bevilget
2013: kr 750 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet