GenerasjonsAlliansen

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Prosjekt GenerasjonsAlliansen er et lokalt samarbeid initiert av Folkeakademiet, demensforeningen og frivilligsentralen i Vadsø. Vadsø kommune, Vadsø videregående skole og idrettslag, korps, speider m.m. vil være andre lokale samarbeidspartnere.

Koronasituasjonen har begrenset mulighetene for sosialt fellesskap og aktiviteter i hverdagen på en måte som har rammet mange eldre hardt. For å motvirke ensomhet og passivitet trengs det tiltak som raskt kan skape møteplasser, deltakelse og aktivitet for denne gruppen.

Mål:
Prosjekt GenerasjonsAlliansen skal skape arrangement og aktiviteter som bidrar til redusert ensomhet og økt trivsel. Hovedmålgruppen er seniorer og eldre som bor hjemme eller i omsorgsbolig. Det er videre et særskilt mål å skape arenaer for generasjonsoverskridende samvær og aktiviteter, i et samspill mellom frivilligheten, skolene og kommunale tjenester. Dermed blir ungdom i alderen 13-19 år også en viktig målgruppe for prosjektet.

Metoder:
Ungdoms- og videregående skole bidrar med aktiviteter for eldre som en del av sin praktiske undervisning. Dette skaper gode læringssituasjoner og skaper samhold og solidaritet på tvers av generasjoner.

Frivillige lag og foreninger (idrettslag, korps o.l.) skal også bidra med å skape aktiviteter for eldre. Aktiviteter som er innenfor lagets interesseområde, men som de vanligvis ikke gjør. Som gjenytelse vil laget/foreningen motta et aktivitetshonorar. Dette aktivitetshonoraret skal igjen øremerkes lagets/foreningens arbeid med barn og unge, og får dermed dobbel verdi og skaper aktiviteter for både eldre og unge på samme tid.

Det arrangerer minimum 2 aktiviteter pr. mnd. i perioden desember 2020 – desember 2021.

Forventet resultat:
Selv om prosjektet har som formål å motvirke negative effekter skapt av koronasituasjonen, vil ensomhet fortsatt være en utfordring etter at pandemien er over. Prosjektet kan derfor bidra til langsiktige effekter ved å skape erfaringer og rutiner som kan videreføres og danne fundament for varige, trivselsskapende arenaer på tvers av generasjonene. Visjonen er et lokalsamfunn uten ufrivillig ensomhet.

Prosjektleder/forsker

Lise Aanesen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
GenerasjonsAlliansen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
27.11.2020