Tuberkulose og ernæring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Tuberkulose og ernæring

Diagnosestasjonen i Oslo og Akershus, Oslo Universitetssykehus.
Informasjonsbrosjyre om tuberkulose og ernæring for pasienter med tuberkulose.


Tuberkulose er en sykdom som skyldes tuberkelbakterier (Mycobacterium tuberculosis).
Symptomene på sykdommen er hoste i mer enn 3-4 uker, feber, nattesvette og vekttap. Behandlingen består av ulike typer antibiotika og varer vanligvis i 6 måneder.

Diagnosestasjonen er en poliklinisk spesialisthelsetjeneste for Oslo og Akershus innen fagområdet tuberkulose. Diagnosestasjonen testet i overkant av 8000 personer i 2009 fra høyendemiske land,. På landsbasis ble 350 personer diagnostisert med tuberkulose i 2009. Trenden er en økende andel utenlandskfødte pasienter

Alvorlig vekttap sees ofte hos tuberkulosepasienter og blir regnet for å være det mest typiske trekk ved sykdommen, og gjør pasienten mer utsatt for infeksjoner. Fokus på ernæring vil være et viktig bidrag i behandling av tuberkulose. Et sunt og variert kosthold vil styrke immunforsvaret, øke kroppsvekten og redusere bivirkninger av behandlingen . Ettersom den medikamentelle utviklingen har funnet sted, har fokuset på ernæring blitt sterkt svekket.

Diagnosestasjonen har en unik mulighet til å nå ut til denne pasientgruppen med enkle budskap om kosthold. Sykepleierne gir ofte muntlige råd under konsultasjon, men det finnes ingen tilgjengelig informasjon om kosthold rettet mot tuberkulosepasienter. Grunnet språkbarrierer, ville det vært av stor nytte med en illustrativ brosjyre med enkel tekst og bilder av de ulike matgruppene.

Målet er å utarbeide en brosjyre der temaet er et sunt og variert kosthold. Hensikten er å fokusere på at et sunt og variert kosthold kan bidra til å forbedre behandlingsresultatet for tuberkulosepasienter; vektøkning, færre bivirkninger av behandlingen og at et styrket immunsystem vil bidra til en generelt bedre helsetilstand. Det vil bli lagt vekt på at variasjon i kostholdet er viktig for at kroppen skal få de ulike næringsstoffene den trenger.

Brosjyren er tenkt brukt til tuberkulosepasienter under behandling. Den skal være et hjelpemiddel og verktøy i arbeidet med tuberkulosepasienter,

og tilgjengelig for de som jobber med denne pasientgruppen; leger, helsesøstere, sykehuspersonell og hjemmesykepleien.

Brosjyren er tenkt oversatt til urdu, somali, amharisk, arabisk, kinesisk, engelsk, dari, russisk, filippinsk og tyrkisk, og vil fremstå som universell. Testbrosjyren vil bli vist og diskutert med ca 20 pasienter med ulik nasjonalitet for å tilpasse brosjyreinnholdet.

Brosjyren er et samarbeidsprosjekt mellom klinisk ernæringsfysiolog Ingerid

Øvreås, sykepleier Frode Eick, M. Ph, spesialsykepleier Christine Swenson og seksjonsoversykepleier Heidi Arntsen som også har initiert arbeidet. Professor Asim Duttaroy, Ernæringsinstituttet Uio, er veileder.

Fremdriftsplan

Januar-juni 2011: Arbeide i ressursgruppe for å tilpasse faktabrosjyren til språkene og kulturene. Kontakt med oversettere. Utprøving av testbrosjyre under konsultasjon av legepasienter.

Juni- desember 2011: Distribusjon, informere om brosjyren til aktuelle superbrukere. Utsendelse av brosjyre med post til relevante aktører: leger, infeksjonssengeposter/sykehus, tuberkulosekoordinatorer, helsesøstere, hjemmetjenesten.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0229.pdf

Sluttrapportsammendrag

Tuberkulose er en sykdom som skyldes tuberkelbakterien (Mycobacterium tuberculosis).
Symptomene på sykdommen er hoste i mer enn 3-4 uker, feber, nattesvette og vekttap. Behandlingen består av ulike typer antibiotika og varer vanligvis i 6 måneder.

Alvorlig vekttap sees ofte hos tuberkulosepasienter og bidrar til at immunforsvaret svekkes og risikoen for bivirkninger av medisinene øker. Vekttapet bidrar også til at pasienten føler seg sliten og trett. I tillegg til vekttap som et vanlig symptom, har fremveksten av tuberkulosebakteriens motstandsdyktighet mot behandling samt kombinasjonen hiv/tuberkulose skapt nye utfordringer. Et godt kosthold vil i alle tilfeller være viktig, og særlig for disse to gruppene. Det vil styrke immunforsvaret, øke kroppsvekten og gjøre at pasienten tåler behandlingen bedre. Det vil resultere i mer energi og økt velvære.

Målet er å utarbeide en kostholdsbrosjyre for pasienter under behandling for tuberkulose. Det blir lagt vekt på at variasjon i kostholdet er viktig for at kroppen skal få de ulike næringsstoffene den trenger. Brosjyren er i A5 format og består av bilder av matvarer med tilhørende tekst. Matvarene er gruppert, eksempelvis grønnsaker, kjøtt/egg og melk/ost. Teksten er enkel og forklarende. Brosjyren er pretestet på 6 personer med ulik etnisk bakgrunn.

Strategi for innsamling av kunnskap er gjort ved bruk av instrumentet “Appraisal of Guidelines Research & Evaluation” (AGREE). Systematisk datasøk viser at det ikke er utarbeidet kostholdsråd for tuberkulosepasienter, verken nasjonalt eller internasjonalt. Brosjyren er derfor basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet. Brosjyren er oversatt til amharisk, arabisk, engelsk, farsi, russisk, somalisk, tigrinja, thai, urdu og vietnamesisk. Den skal være tilgjengelig for dem som jobber med denne pasientgruppen; leger, helsesøstere, sykehuspersonell og hjemmesykepleien.

Prosjektleder/forsker

Heidi Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Tuberkulose og ernæring
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Diagnosestasjonen for Oslo og Akershus
Beløp Bevilget
2011: kr 120 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet