Samisk brosjyre for barnehager

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Brosjyren ”Ii leat lavvadat juohkke beaivve” er en oversatt versjon av den norske ”Det er ikke lørdag hver dag”. I de kjernesamiske områdene er undervisningen i grunnskolen på samisk og førstespråket i barnehagen er samisk. Derfor er det viktig at det finnes materiell til ulike formål på samisk. Denne brosjyren vil være til god hjelp i barnehagen, grunnskolen og til bruk i hjemmene som hjelpemiddel for et bedre kosthold.

 

Karasjok helselags medlem Anna Ragnhild Balto gikk gjennom brosjyren og gjorde noen mindre endringer i forhold til den norske utgaven. Blant annet ble to matoppskrifter fjernet og erstattet med oppskrifter som har relevans til det samiske. I tillegg til dette ble det gjort mindre endringer i forhold til ordbruken. Dette for at brukeren av brosjyren skal skjønne hva det er snakk om. Nesten alt av billedmaterialet som ble brukt i den  norske utgaven ble brukt. Økonomisk var dette også gunstig. Brosjyren er oversatt av ABC Company med Karasjok helselags Anna Ragnhild Balto som samisk språklig veileder og korrekturleser. Gnizt forlag sto for trykkingen av brosjyren. Det er det samme forlaget som trykte den norske versjonen.

 

Brosjyren har barnehagene og de første barnetrinnene på grunnskolen som sin målgruppe. Den samiske brosjyren er viktig for at barn skal lære om riktig kosthold og fysisk aktivitet. Brosjyren skal formidle og påvirke barn til å få ned sukker- og fettinntaket  i kostholdet. Det er dessverre slik at barn i det samiske samfunnet også har høyt inntak av sukker og fett i kostholdet og i tillegg til dette er det mange som ikke er med i fysisk aktivitet. Det er da et håp om at brosjyren i undervisnings- og opplysningssammenheng skal hjelpe og bevirke til med bedre kosthold og fysisk aktivitet. Brosjyren er også ment til å inspirere foreldre og andre som arbeider med barn til å velge gode kostvaner for barn.  Brosjyren er et hjelpemiddel, da det finnes lite av brosjyrer og undervisningsmateriell på samisk som tar opp de temaer som er i denne brosjyren. Den samiske brosjyren er et viktig bidrag i den nasjonale satsingen om bedre kostkold og fysisk aktivitet.

 

Brosjyren ble våren 2008 delt ut til følgende:

·        Grunnskolen og barnehagene i Karasjok.

·        Helsesentret i Karasjok

·        Sirma barneskole (Tana)

·        Øvre Alta skole

·        Komsa skole (Alta)

·        Sami Siida Alta

·        Masi grunnskole (Kautokeino)

·        Nesseby grunnskole og barnehage

·        Oslo Samiske Barnehage

 

Det er å håpe at brosjyren blir delt ut til flere barnehager og grunnskoler.


 

Prosjektleder/forsker

Anna Ragnhild Balto

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Samisk brosjyre for barnehager
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2007: kr 80 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet