Trening og hjertetransplantasjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Bakgrunn: Hjertetransplantasjon (hjerte-tx) er en etablert behandling ved endestadie hjertesykdom. Resultatene etter hjerte-tx er stadig bedret, men fremdeles har hjertetransplanterte økt sykelighet og redusert overlevelse sammenliknet med normalbefolkningen. Median overlevelse etter hjerte-tx i Norge er 13 år. Viktigste årsak til død i senforløpet av hjerte-tx er graftsklerose, en spesiell form for åreforkalkning hos hjertetransplanterte. Vekst av glatte muskelceller og opphopning av betennelsesceller og fettstoffer fører til fortykkelse av veggen i blodåren. Det er i dag begrensede muligheter for tidlig diagnose, forebygging og behandling av graftsklerose. Høy intensitet intervalltrening (HIT) er vist å ha god effekt på hjertefunksjon og belastningskapasitet både hos friske og hos hjertepasienter. HIT veiledet av kommunefysioterapeuter i pasientenes hjemkommuner er blitt brukt i senforløpet etter hjerte-tx og viste seg å være en sikker og gjennomførbar treningsmetode. I tillegg motvirket HIT progresjon av graftsklerose. HIT har ikke tidligere vært testet ut hos nytransplanterte. Den vanlige metoden for påvisning av graftsklerose er i dag røntgenundersøkelse av kransårene. Metoden er imidlertid lite sensitiv for påvisning av tidlige forandringer i blodårene. Optical Coherence Tomography (OCT) er en teknikk for undersøkelse av blodårer som gir svært skarpe og gode bilder av åreveggen. OCT er dermed spesielt godt egnet for å påvise tidlige tegn til graftsklerose. I tillegg er måling av blodgjennomstrømming i små blodårer i det transplanterte hjertet interessant fordi graftsklerosen i første omgang rammer mindre blodårer. Målsetting: Hensikten med dette samhandlingsprosjektet mellom primær- og spesialist-helsetjenesten er å undersøke om HIT utført i primærhelsetjenen motvirker graftsklerose. Metode: I dette prosjektet undersøker vi pasienter som deltar i HITTS studien, der 80 pasienter 8-12 uker etter hjerte-tx er randomisert til HIT eller moderat trening i 8 mnd. I HITTS studien er målet å undersøke om HIT bedrer maksimalt O2-opptak. Vi vil i dette prosjektet bruke OCT opptak og måling av mikrosirkulasjon på baseline, etter ett år og 3 år for å vurdere effekten av HIT på utviklingen av graftsklerose. Fremdriftsplan: Inklusjon i HITTS studien ble avsluttet i starten av 2017. Et stort antall OCT opptak er klare for analysering, og siste 3 års kontroll vil bli i starten av 2020. Ved prosjektstart i 2018 er det realistisk å publisere tre vitenskapelige artikler i løpet av 3 år (I:OCT resultater etter ett år, II:Mikrosirkulasjon etter ett år, III:OCT, mikrosirkulasjon og hendelser etter 3 år). Vitenskapelig betydning: Bedre diagnostikk og behandling av graftsklerose er viktig for å redusere sykelighet og død hos hjertetransplanterte. Dersom det viser seg at HIT utført i primærhelsetjenesten har effekt på graftsklerose og bedrer prognose vil dette ha stor betydning for gjennomføring av rehabilitering etter hjerte-tx.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Clinical Transplantation
European Heart Journal

Prosjektleder

Muzammil Rafique

Hovedveileder

Ketil Lunde

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Trening og hjertetransplantasjon
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Hjerte-, lunge- og karklinikken
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000, 2020: kr 755 000
Startdato
14.05.2018
Sluttdato
25.12.2024
Status
Under gjennomføring