Trening og hjertetransplantasjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Hjertetransplantasjon (hjerte-tx) er en etablert behandling ved endestadie hjertesykdom. Resultatene etter hjerte-tx er stadig bedret, men fremdeles har hjertetransplanterte økt sykelighet og redusert overlevelse sammenliknet med normalbefolkningen. Median overlevelse etter hjerte-tx i Norge er 13 år. Viktigste årsak til død i senforløpet av hjerte-tx er graftsklerose, en spesiell form for åreforkalkning hos hjertetransplanterte. Vekst av glatte muskelceller og opphopning av betennelsesceller og fettstoffer fører til fortykkelse av veggen i blodåren. Det er i dag begrensede muligheter for tidlig diagnose, forebygging og behandling av graftsklerose. Høy intensitet intervalltrening (HIT) er vist å ha god effekt på hjertefunksjon og belastningskapasitet både hos friske og hos hjertepasienter. HIT veiledet av kommunefysioterapeuter i pasientenes hjemkommuner er blitt brukt i senforløpet etter hjerte-tx og viste seg å være en sikker og gjennomførbar treningsmetode. I tillegg motvirket HIT progresjon av graftsklerose. HIT har ikke tidligere vært testet ut hos nytransplanterte. Den vanlige metoden for påvisning av graftsklerose er i dag røntgenundersøkelse av kransårene. Metoden er imidlertid lite sensitiv for påvisning av tidlige forandringer i blodårene. Optical Coherence Tomography (OCT) er en teknikk for undersøkelse av blodårer som gir svært skarpe og gode bilder av åreveggen. OCT er dermed spesielt godt egnet for å påvise tidlige tegn til graftsklerose. I tillegg er måling av blodgjennomstrømming i små blodårer i det transplanterte hjertet interessant fordi graftsklerosen i første omgang rammer mindre blodårer. Målsetting: Hensikten med dette samhandlingsprosjektet mellom primær- og spesialist-helsetjenesten er å undersøke om HIT utført i primærhelsetjenen motvirker graftsklerose. Metode: I dette prosjektet undersøker vi pasienter som deltar i HITTS studien, der 80 pasienter 8-12 uker etter hjerte-tx er randomisert til HIT eller moderat trening i 8 mnd. I HITTS studien er målet å undersøke om HIT bedrer maksimalt O2-opptak. Vi vil i dette prosjektet bruke OCT opptak og måling av mikrosirkulasjon på baseline, etter ett år og 3 år for å vurdere effekten av HIT på utviklingen av graftsklerose. Fremdriftsplan: Inklusjon i HITTS studien ble avsluttet i starten av 2017. Et stort antall OCT opptak er klare for analysering, og siste 3 års kontroll vil bli i starten av 2020. Ved prosjektstart i 2018 er det realistisk å publisere tre vitenskapelige artikler i løpet av 3 år (I:OCT resultater etter ett år, II:Mikrosirkulasjon etter ett år, III:OCT, mikrosirkulasjon og hendelser etter 3 år). Vitenskapelig betydning: Bedre diagnostikk og behandling av graftsklerose er viktig for å redusere sykelighet og død hos hjertetransplanterte. Dersom det viser seg at HIT utført i primærhelsetjenesten har effekt på graftsklerose og bedrer prognose vil dette ha stor betydning for gjennomføring av rehabilitering etter hjerte-tx.

Prosjektleder/forsker

Muzammil Rafique

Hovedveileder

Ketil Lunde

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Trening og hjertetransplantasjon
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Hjerte-, lunge- og karklinikken
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
15.05.2018
Sluttdato
26.12.2024
Status
Under gjennomføring