God søvn uten medisin

I samarbeid med

Søknadssammendrag

God søvn uten medisin

1. Bakgrunn

Med dette prosjektet ønsker Nasjonalforeningen å lage et informasjonshefte med tips om gode søvnrutiner uten bruk av sovemedikamenter. Heftet skal inngå i en serie med helse- informasjon som skal tilbys medlemmer i våre 450 lokallag og brukere av våre 33 eldresentre. Vi vil anbefale at lokallagene tar opp søvnproblematikk som tema på sine medlemsmøter, tilbyr å danne selvhjelpsgrupper, og deler ut informasjonsheftet med enkle tips gratis til medlemmer og eldre som benytter sentrene. Bedre søvn vil gi bedre helse til svært mange.

Søvnen skal gi oss den restitusjon, hvile og energi vi er avhengige av for å fungere om dagen. Men for mange er den i stedet blitt en kilde til bekymring og ubehag, med daglig uro over hvordan natten vil bli, og nattlig uro over hvordan neste dag skal bli med så lite søvn. Spesielt mange eldre får redusert søvnkvalitet, og nesten dobbelt så mange kvinner som menn strever med søvnen.
Bare 15 % av de som sliter med søvnproblem, blir fanget opp i helsesystemet. Av disse får de aller fleste bare med seg en resept, selv om sovemedisin først og fremst har en effekt ved akutte og kortvarige søvnproblem (Sivertsen B., 2006). Eldre er storforbrukere av sovemedisiner; mer enn 40 % av alle slike medikamenter brukes av eldre. I tillegg har denne aldersgruppen et betydelig forbruk av beroligende midler og medisiner generelt. Ca. 40 % av 70-åringer og godt over halvparten av 85-åringer er misfornøyde med søvnen, og andelen misfornøyde er dobbelt så stor hos kvinner. I en amerikansk undersøkelse som omfattet nesten 3 000 hjemmeboende over 65 år, rapporterte 21 % om plagsomme oppvåkninger, 13 % hadde innsovningsproblem, og 9 % følte at de ikke var uthvilte om dagen. (Laake, K, 2002). At eldre får så mye sovemedisiner tyder på at søvnvansker i eldre år er et kronisk fenomen.
Børge Sivertsen (3) har i samarbeid med Søvnforskningsgruppen ved Det psykologiske fakultet sammenliknet kort- og langtidseffekten av psykologisk behandling i form av kognitiv atferdsterapi og sovemedisiner på søvnkvaliteten hos eldre voksne. Kognitiv atferdsterapi (CBT) viste seg å ha langt bedre behandlingseffekt enn både sovemedisiner og placebo-behandling. Pasienter som mottok CBT hadde høyere søvneffektivitet, mindre våkentid i løpet av natten og tilbrakte mer tid i dyp søvn sammenliknet med de andre gruppene. Ved oppfølgingsundersøkelsen etter seks måneder var gruppeforskjellene uendret eller forsterket.

2. Prosjektets mål
Overordnet mål
Bedret nattesøvn blant eldre.
Prosjektmål
a) Lage en brosjyre med råd om enkle metoder for å bedre nattesøvnen,

uten bruk av medikamenter.
b) Distribuere brosjyren til Nasjonalforeningens 33 eldresentre og 450 lokallag.
c) Motivere lokallag og eldresentre til å arrangere møter med søvn som tema, med passende fagperson som foredragsholder (lege, sykepleier, psykolog eller annen med kunnskap om temaet), og deretter opprette selvhjelpsgrupper med ?god søvn uten medisin? som mål.


3. Prosjektets målgruppe

Eldre som har problemer med nattesøvnen.


4. Prosjektets betydning
Eldresentret er et lavterskeltiltak med stram økonomi.

De fleste har temamøter/ foredragsserier der de trekker inn fagfolk for korte innlegg med helsefremmende temaer. Vi ønsker med dette tiltaket å anbefale søvnproblematikk som tema, utdeling av brosjyrer med enkle tips og oppretting av selvhjelpsgrupper med 5-7 deltakere med ?God søvn uten medisin? som mål. Dette kan selvsagt ikke sammenlignes med kognitiv adferdsterapi, men Børge Sivertsen mener i sin rapport ?Insomnia in older adults. Consequences, assessment and

treatment? (2006) at informasjon og selvhjelpsgrupper enkelt kan hjelpe mange ut av

dårlige søvnvaner.

5. Fremdriftsplan

Januar ? mars 2009: Innsamling av fakta, utarbeiding av tekst, layout
April

2009: Trykking av brosjyre og materiale for drift av selvhjelpsgrupper
Mai ? oktober 2009: Artikkel i Nasjonalforeningens medlemsblad, distribusjon av materiell til lokallag og eldresentre.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0228.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sluttrapport 2009 prosjektnr. 2009 -1- 0455
__________________________________________________
God søvn uten medisin

Bedret nattesøvn blant eldre

Ina Takle Renskaug, Nasjonalforeningen for folkehelsen

SammendragNasjonalforeningen for folkehelsen fikk i 2009 tildelt kr. 62.000,- for å skrive et informasjonshefte med tips om gode søvnrutiner uten bruk av sovemedikamenter og etablere en selvhjelpsgruppe. Den skulle gi oss konkret erfaring i vårt videre arbeid med å motivere våre eldresenter, frivillighetssentraler og lokallagene til å ta opp tema dårlig søvn på sine medlemsmøter, danne selvhjelpsgrupper og dele ut informasjonsheftet med enkle tips gratis til medlemmer, eldre og legesentre og lignende.På bakgrunn av de erfaringene som er høstet med dette prosjektet, ser vi at dette er et tema som oppleves som problematisk for mange og som er et meget enkelt tiltak å rekruttere deltakere til og ønsker mer informasjon.Prosjektet ble svært godt mottatt av de deltakerne som fikk delta på kurset. Påmeldingen var enorm og de som ikke fikk plass har fått brosjyren tilsendt.Brosjyren prøves nå også ut som en del av tiltakspakken ved første gangs besøk av oppsøkende sykepleier.Prosjektleder/forsker

Ina Takle Renskaug

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
God søvn uten medisin
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2009: kr 62 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet