Antibiotika resistens

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Koagulase negative stafylokokker (KNS) er den hyppigste årsak til sykehusinfeksjoner

Bakgrunn og målsetting: Koagulase negative stafylokokker (KNS) er den hyppigste årsak til sykehusinfeksjoner. Pasienter med svekket immunforsvar (premature barn og kreftpasienter) samt pasienter med innopererte fremmedlegemer, er spesielt utsatt for infeksjoner. En stor andel av KNS er blitt resistente mot flere typer antibiotika. MecA genet koder for methicillinresistens. Dette er den viktigste resistensmekanismen hos KNS. Vi ønsket å se på spredningen av dette resistensgenet i forskjellige populasjoner. Et annet mål var å undersøke om KNS infeksjoner på en sykehusavdeling er forårsaket av klonale stammer eller om det kun er tilfeldige ikke beslektede bakteriestammer.

 

Metoder: Vi har analysert forskjellige KNS stammematerialer med tanke på antibiotikaresistens. Et spesielt fokus har vært rettet på methicillin resistens som medfører at bakterien blir motstandsdyktig mot de viktigste og vanligste antibiotika som er tilgjengelig. Resistensbestemmelse er gjort med E-test. MecA genet er undersøkt med PCR. Vi har både undersøkt invasive KNS stammer, stammer tatt fra hudoverflaten samt undersøkt om vi kunne påvise mecA genet på overflater i en Nyfødt avdeling på såkalte ”hot spots”. Til typing av forskjellige stammer med KNS har vi brukt Puls felt gel elektroforese (PFGE) for å se om det er forskjellige kloner som forårsaker spredning av disse bakteriene.

 

Resultater: I det første arbeidet beskriver vi en metode for hurtig påvisning av mecA genet uten at bakterien må identifiseres først. I det andre arbeidet benytter vi denne metoden for å undersøke spredningen av methicillin resistens genet på hudoverflaten/hendene til helsepersonell, barn i barnehager og på overflater i en Nyfødt avdeling. Vi fant høy forekomst av mecA genet på avdelinger med høyt forbruk av antibiotika (intensivavdelinger) og langt lavere forekomst på sykehusavdelinger (barsel) hvor det var lite bruk av antibiotika. Disse to arbeidene er publisert i Scandinavian Journal of Infectious Disease. For arbeid nummer 2 mottok vi Folke Nordbrings ærespris for beste skandinaviske artikkel i dette tidsskriftet andre halvår av 2001.

 

Konklusjon: Methicillin resistens er et økende klinisk problem ved infeksjoner med KNS. Bedre forståelse av epidemiologi ved slike infeksjoner samt resistensmekansimer vil være viktig for å kunne dempe denne utviklingen.

 

Publikasjoner:

Glad, T., Klingenberg, C., Flægstad, T., Ericson, J.U. & Olsvik, Ø. 2001, ”Rapid detection of the methicillin resistance gene, mecA, in coagulase-negative staphylococci.” Scand J Infect Dis. nr. 33, s. 502-506.

 

Klingenberg, C., Glad, T., Olsvik, Ø. & Flægstad, T. 2001, ”Rapid PCR detection of the methicillin resistance gene, mecA, on hands of medical and non-medical personnel and healthy children and on surfaces in a neonatal intensive care unit.” Scand J Infect Dis. nr. 33, s. 494-497.

 

Klingenberg, C., Nordgård, L., Flægstad, T., Olsvik, Ø., Abrahamsen, T., Gaustad, P., Finne, P.H. & Rønnestad, A. ”Genomic characterization of coagulase negative staphylococci from a tertiary care NICU.” Poster på nordiske barnelegedager i Helsinki, Juni 2000.

 

Glad, T., Klingenberg, C., Flægstad, T. & Olsvik, Ø. ”Rapid detection of mecA in samples from medical and non-medical personnel and hospital environment.” Poster på International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal infections, Danmark, Juni 2000.

Prosjektleder/forsker

Claus Klingenberg

Hovedveileder

Trond Flægstad

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Antibiotika resistens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 60 000, 2000: kr 60 000, 2001: kr 60 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet