Vi blar i minneboka

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tema: Opplæring av ansatte, pårørende og frivillige i bruk av sang, musikk og lokalhistorie for å øke livsgleden hos beboerne

Tema: Opplæring av ansatte, pårørende og frivillige i bruk av sang, musikk og lokalhistorie for å øke livsgleden hos beboerne ved Feviktun bo- og omsorgsenter, og i særlig grad beboere med aldersdemens.

 

Bakgrunn: Antall nordmenn som har demens er økende. Sju av ti beboere ved norske sykehjem lider av aldersdemens. I en tid da mange kommuner kutter i helsesektoren, går dette utover de sykeste og svakeste. Det kreves at et sykehjem eller behandlingssenter styres etter en filosofi, og at en har en ledelse som sier at dette skal prioriteres. Det har vist seg at det finnes mye entusiasme og initiativ med tydelige ildsjeler i miljøet. Da vi startet prosjektet var det gått tre år siden åpningen av senteret, og som i alle servicetilbud så vi slitasje. Stram økonomi ga høyt arbeids- og effektivitetspress, og liten mulighet for faglig påfyll. Det var behov for å frigi tid til å systematisere og realisere ideer, reflektere og evaluere. Bakgrunnen for igangsetting av prosjektarbeid, var ønsket om å vedlikeholde engasjementet og begeistringen blant ansatte, beboere, pårørende og lokalmiljø.

 

Målsetting: Vi ønsket å øke beboernes livskvalitet og livsglede ved å vekke opp gode minner fra fortiden. Målet var å øke personalets, pårørendes og frivilliges kunnskap innen lokalhistorie og hvordan bruke sang og musikk i hverdagen sammen med demente. Vi ønsket også å knytte sterkere bånd mellom institusjon og lokalmiljø.

 

Metode: Tre prosjektansatte, til sammen en 100% stilling, har utgjort lederteamet og hatt det daglige driftsansvar. Det har vært temadager om sang, musikk og lokalhistorie. Ansatte har vært på studieturer til Oslo og København, deltatt på erindringskurs ved Norsk erindringssenter, deltatt på gitarkurs. Lokalhistoriehefte er utformet, og delt ut til ansatte, pårørende og frivillige. Beboere har fått individuelt musikktilbud, musikk og bevegelse i grupper og det har vært arrangert hyggekvelder m/sang og dans. Erindringsgrupper har hatt mange samlinger i eget erindringsrom. Erindringsskap med erindringskasser, gamle filmer, CDer etc. er på plass sentralt på senteret. ”Minneboka”- er et minnealbum som er utformet av prosjektteamet, der pårørende hjelper til med å samle, lime inn bilder, skrive kommentarer etc. slik at kommunikasjonen med de demente blir mer meningsfull med fokus på fortid og hyggelige begivenheter.

 

Oppsummering og konklusjon: Et vellykket prosjekt for beboere, pårørende, ansatte, lokalmiljø og hele kommunen. Fokus på sang, musikk og lokalhistorie har skapt mange fine øyeblikk der beboerne har opplevd å bli ”sett” og verdsatt. Det har vært fokus på ressurser, ikke på begrensninger og diagnoser. Samarbeid og samhold mellom institusjon og lokalmiljø har blitt vesentlig styrket. Prosjektleder er nå ansatt i nyopprettet fagutviklerstilling og skal drive prosjekterfaringer og utviklingsarbeid videre både på Feviktun og ved Frivolltun bo og omsorgssenter i Grimstad kommune.

Prosjektleder/forsker

Kari Ø. Røyset

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Vi blar i minneboka
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Feviktun bo- og omsorgssenter
Beløp Bevilget
2004: kr 499 000, 2005: kr 543 000
Startdato
15.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet