Prosjekt foreldregrupper

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et samarbeide mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Org

Et samarbeide mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Org. Voksne for Barn.

 

Målsettingen med prosjektet:

·        Skolere gruppeledere som kunne påta seg å lede foreldregrupper på skoler (1. – 5. Klasse), barnehage el. helsestasjon.

·        Utarbeide en ”brukerhåndbok” for organisasjoner/lag som ønsker starte Foreldregrupper. Boken skulle også være verktøyet for gruppelederne.

 

Gjennomføring:

To veiledningskurs med 27 deltakere som fikk oppfølging og veiledning i etterkant av fagperson. Vi avholdt 7 foreldregrupper med 42 deltakere samt et fødselsforberedende kurs med 18 deltakere. Vi hadde et nært samarbeide/utstrakt møtevirksomhet med 5 skoler, 8 helsestasjoner og informerte et stort antall barnehager og foreldrerepresentanter. Prosjekt Foreldregrupper samarbeidet med det statlige ”Foreldreveiledningsprogrammet” lokalt i Rogaland. Vi utarbeidet egen skriftlig informasjon:

 

Resultat:

Samarbeidet med skoleledelsen, som oftest ved rektor var svært positivt. Skolene ønsker samtalegrupper og nettverksbygging. Helsestasjonene ønsker også foreldregrupper fra ett – års alder. I Barnehager synes ikke behovet være like stort.

 

Det å nå ut til foreldregruppen tok mye mer tid enn vi hadde forutsett. Skriftlig og muntlig informasjon fra skolens ledelse og oss var ikke nok. Skolens lærere og foreldrenes samarbeidsorgan burde vært tatt med i denne prosessen i ennå større grad.

 

Vedr. ”Brukerhåndboken”. Her ble det gamle Foreldrekurset til Nasjonalforeningen vurdert av barnepsykolog.

Prosjektleder/forsker

Nina Bøhndalen

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Prosjekt foreldregrupper
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Voksne for Barn
Beløp Bevilget
1998: kr 170 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet