Helse blant hjelpepleiere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hjelpepleierne, en av bærebjelkene i norsk helsevesen, synes å være hardt rammet av helseproblemer

Hjelpepleierne, en av bærebjelkene i norsk helsevesen, synes å være hardt rammet av helseproblemer. Men det er lite eksakt kunnskap om disse problemene. For at vi skal kunne utvikle effektive sykdomsforebyggende tiltak, er det behov for en kartlegging av de helseproblemer hjelpepleierne sliter med, og en grundig utforskning av årsaker og beskyttende faktorer. Formålet med studien var å måle forekomsten av muskel- og skjelettsmerter og å identifisere hvilke faktorer som påvirker utviklingen av muskel- og skjelettsmerter blant hjelpepleiere i Norge. Høsten 1999 ble et tilfeldig utvalg av hjelpepleiere, trukket fra Norsk Helse- og Sosialforbunds medlemsliste, spurt om å delta i studien. 7.478 hjelpepleiere ble fulgt i 15 måneder ved hjelp av tre postale spørreskjemaer. Ni av ti pleiere svarte at de var plaget av muskel- og skjelettsmerter. Halvparten var sterkt plaget. Nakken, skuldrene og nedre del av ryggen var de hyppigst affiserte regionene. Både fysiske og psykologiske arbeidsfaktorer, mye omsorgsarbeid i fritiden, høyt sigarettforbruk, tidligere nakkeskade, slitenhet og søvnproblemer var prediktorer for sterke muskel- og skjelettsmerter eller smerterelatert sykefravær.

 

Publikasjoner:

Eriksen, W. & Bruusgaard, D. 2002, Helse blant hjelpepleiere. Helse, arbeid og fritid blant hjelpepleiere. En oppfølgings-studie med hovedvekt på muskel- og skjelettplager. Universitetet i Oslo, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin.

 

Eriksen, W. 2000, ”Flertallet trives som hjelpepleiere.” Basis nr. 9, s. 42-44.

 

Eriksen, W. & Bruusgaard, D. 2001, ”Hjelpepleieres helse” Basis nr. 6/7, s. 44-46.

Prosjektleder/forsker

Willy Eriksen

Hovedveileder

Dag Bruusgaard

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Helse blant hjelpepleiere
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1999: kr 480 000, 2000: kr 480 000, 2001: kr 505 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet