Vekst i fosterlivet

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Ernæring og vekst i mors liv har vist seg å påvirke helse og sykdom hos barnet senere. Omsorgen for mor og foster dreier seg derfor også om helsen til neste generasjon.

Målsetting

Å undersøke ikke-genetiske årsaker til for dårlig vekst i mors liv (IUGR) ved: 1. Å gjennomgå alle de 1130 svangerskapene som er nevnt nedenfor. 2. Å studere hvordan morkaken fungerer hos fostre som har normal vekst og hos de som viser for liten vekst.

Design, metode, materiale

Prosjektet innbefatter to studier, hhv STORK-studien og Placenta-studien. I STORK-prosjektet har vi fulgt 1031 norske kvinner tett gjennom svangerskapet. Disse kvinnene har bidratt med en omfattende samling av data. Det dreier seg blant annet om næringsinntak og ernæringsstatus (vekt, BMI, underhudsfett etc) , fysisk aktivitet, veksten hos fosteret (ultralyd) og blodprøver. Denne gruppen av kvinner og deres nyfødte utgjør grunnlaget for vårt prosjekt som dreier seg om hvorfor noen fostre ikke vokser som de skal. For å studere morkakens evne til å transportere næringsstoffer har vi utviklet en metode til å undersøke hvilke næringsstoffer og vekstfaktorer som går inn i morkaken og hvilke som kommer ut, det vil si hvilke næringsstoffer morkaken har tatt opp.

Gjennomføring

STORK-studien er fullført med data fra 1031 kvinner gjennom svangerskapet. Det er gjort analyser og publisert data på en rekke sammenhenger mellom den gravide kvinnens metabolisme og hvordan endringer gjennom svangerskapet påvirker fosterets vekst og morkakens rolle i dette. Placentastudien ble etablert for å studere morkakens funksjon i både normale og kompliserte svangerskap, da det er mangel på slike data hos mennesker. Fokus i begge studier ble på fosterets vekst generelt og ikke bare på veksthemming. I tillegg ble metoden for å studere morkakens funksjon brukt til å studere svangerskapsforgiftning, en alvorlig komplikasjon hvor morkaken spiller en sentral rolle.

Resultater

Resultatene viser at følgende faktorer knyttet til mor har betydning for fosterets vekst: BMI, vektøkning, fastende glukose og paritet. I tillegg fant vi at morkakens vekt spiller en stor rolle for fosterets vekst. Placenta-studien har vist hvordan mors blodsukker henger sammen med fosterets blodsukker og transporteres via morkaken. Ved svangerskapsforgiftning skilles det ut et skadelige stoffer fra morkaken som påvirker blodårene til mor (sFlt-1).

Samarbeidspartnere

Veiledere: Professor Tore Henriksen, overlege Bjørg Lorentzen, professor Guttorm Haugen. STORK-studien: Professor Jens Bollerslev, Camilla Friis, Kristin Godang Placenta-studien: Ane Moe Holme, Trond M Michelsen, Bjørg Lorentzen

Videre planer

BMI hos den gravide kvinnen peker seg ut som en avgjørende faktor for fosterets vekst og er en kjent risikofaktor for mange komplikasjoner ifm svangerskap og fødsel. Andelen overvektige gravide stiger i befolkningen. Videre forskning vil derfor konsentrere seg om hvordan høy BMI påvirker både metabolske forhold hos den gravide og sammenhenger mellom BMI og resultatet av svangerskapet for både mor og barn. Målet er å kunne skille mellom sunne og usunne overvektige gravide.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Deltok på møte med alle stipendiater som er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelse og holdt innlegg om mitt prosjekt. Ekstrabladet publiserte en artikkel om mitt prosjekt. Var med i radioreklame for Extrastiftelsen som ble sendt på P4.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Roland MC (2014) Fetal growth: The role of maternal factors and placenta. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Holme AM, Roland MC, Lorentzen B, Michelsen TM & Henriksen T (2015) “Placental glucose transfer: a human in vivo study.” PLoS One Feb 13;10(2):e0117084.
doi: 10.1371/journal.pone.0117084. eCollection 2015.

Roland MC, Friis CM, Godang K, Bollerslev J, Haugen G & Henriksen T (2014) “Maternal factors associated with fetal growth and birthweight are independent determinants of placental weight and exhibit differential effects by fetal sex.” PLoS One Feb 6;9(2):e87303.
doi: 10.1371/journal.pone.0087303. eCollection 2014.

Roland MC, Friis CM, Voldner N, Godang K, Bollerslev J, Haugen G & Henriksen T (2012) “Fetal growth versus birthweight: the role of placenta versus other determinants.” PLoS One;7(6):e39324.
doi: 10.1371/journal.pone.0039324. Epub 2012 Jun 18

Roland MC, Lorentzen B, Godang K & Henriksen T (2012) “Uteroplacental arterio-venous difference in soluble VEGFR-1 (sFlt-1), but not in soluble endoglin concentrations in preeclampsia.” Placenta Mar;33(3):224-6.
doi: 10.1016/j.placenta.2012.01.001. Epub 2012 Jan 20.

Andre publikasjoner:
Friis CM, Paasche Roland MC, Godang K, Ueland T, Tanbo T, Bollerslev J & Henriksen T (2013) “Adiposity-related inflammation: effects of pregnancy.” Obesity (Silver Spring) Jan;21(1):E124-30. doi: 10.1002/oby.20120.

Friis CM, Qvigstad E, Paasche Roland MC, Godang K, Voldner N, Bollerslev J & Henriksen T (2013) “Newborn body fat: associations with maternal metabolic state and placental size.” PLoS One ;8(2):e57467.
doi: 10.1371/journal.pone.0057467. Epub 2013 Feb 27.

Sluttrapport/artikler (pdf)

MCPR_Sammenskriving_endelig[1].pdf
Paper2.pdf
Paper1.pdf
Paper4.pdf
Paper3.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Roland MC (2014) Fetal growth: The role of maternal factors and placenta. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Holme AM, Roland MC, Lorentzen B, Michelsen TM & Henriksen T (2015) “Placental glucose transfer: a human in vivo study.” PLoS One Feb 13;10(2):e0117084.
doi: 10.1371/journal.pone.0117084. eCollection 2015.

Roland MC, Friis CM, Godang K, Bollerslev J, Haugen G & Henriksen T (2014) “Maternal factors associated with fetal growth and birthweight are independent determinants of placental weight and exhibit differential effects by fetal sex.” PLoS One Feb 6;9(2):e87303.
doi: 10.1371/journal.pone.0087303. eCollection 2014.

Roland MC, Friis CM, Voldner N, Godang K, Bollerslev J, Haugen G & Henriksen T (2012) “Fetal growth versus birthweight: the role of placenta versus other determinants.” PLoS One;7(6):e39324.
doi: 10.1371/journal.pone.0039324. Epub 2012 Jun 18

Roland MC, Lorentzen B, Godang K & Henriksen T (2012) “Uteroplacental arterio-venous difference in soluble VEGFR-1 (sFlt-1), but not in soluble endoglin concentrations in preeclampsia.” Placenta Mar;33(3):224-6.
doi: 10.1016/j.placenta.2012.01.001. Epub 2012 Jan 20.

Andre publikasjoner:
Friis CM, Paasche Roland MC, Godang K, Ueland T, Tanbo T, Bollerslev J & Henriksen T (2013) “Adiposity-related inflammation: effects of pregnancy.” Obesity (Silver Spring) Jan;21(1):E124-30. doi: 10.1002/oby.20120.

Friis CM, Qvigstad E, Paasche Roland MC, Godang K, Voldner N, Bollerslev J & Henriksen T (2013) “Newborn body fat: associations with maternal metabolic state and placental size.” PLoS One ;8(2):e57467.
doi: 10.1371/journal.pone.0057467. Epub 2013 Feb 27.

Prosjektleder/forsker

Marie Cecilie Paasche Roland

Hovedveileder

Tore Henriksen

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Vekst i fosterlivet
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
15.11.2013
Status
Avsluttet