Sjusjøkurset

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Kurset retter seg mot hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demens og en av deres pårørende. Gjennom pandemien har denne gruppen hatt en vanskelig periode.

Målsetting: Møte andre med samme sykdom, få rekreasjon, økt mestring, fysisk aktivitet og mulighet for å stifte et sosialt nettverk. Håpet er at det gir mulighet for å forskyve tilværelse i en kommunal instutisjon. Gi de pårørende undervisning om demens sykdommer og behandling, informasjon om tjenestetilbud, støtteordninger og lovverk.

Målgruppe: Hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demens og en av deres pårørende.
Deltakere: Kursdeltakere er tilsammen 20 personer. Gjennomførere er frivillige og fagpersoner, tilsammen 9 stk.

Metode: De pårørende- samtalegrupper med deling av erfaringer, undervisning av spesiallege om demens sykdom og behandling, informasjon om rettigheter og tilbud.
Personer med demenssykdom – fellesundervisning ved ergoterapeut, aktiviteter inn/ute, turgåing, samtalegrupper, sosialt samvær med underholdning. Det er også med lege og turnus på nattevakt.

Tidsplan for prosjektet: Arbeidsgruppe satt sammen 21.12.21. Oppstartmøte 07.02.22.
Anbud på kurssted innen 02.2022. Avklare forelesere og hjelpere til kurset 03.2022.
Søknad om økonomisk støtte til kurset 03.2022. Invitasjon til uttatte deltakere 06.2022
Gjennomføre kurset 06.09.-08.09.2022. Opprette oppfølgingsgrupper for vidreføring av oppholdet – digitalt/fysisk 08.09.2022. Effekt av vidreføring evalueres mai 2023.

Ønsket virkning: For pårørende, – har en vakt 24/7 og under pandemien har de med demens vært isolerte, og det har rammet de pårørende sterkt. Det er et lite tilbud for avlastning for de som er i en tidlig/midt fase av sykdommen. Vi vil gi dem en 2 dagers «ferie» i trygge rammer, samt økt kunnskap om tjenestetilbud og støtteordninger.

For de med sykdommen: – læring om økt mestring i hverdagen, glede av fysisk aktivitet, stifte sosialt nettverk med andre i samme situasjon, mulighet for å være lengre hjemmeboende.

Prosjektleder

Odd Dalby

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Sjusjøkurset
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
08.04.2022