Karfunksjon, statiner og KOLS

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Tidligere observasjonsstudier har vist myokardskade og at statinbehandling er assosiert med betydelig redusert langtidsmortalitet hos kols pasienter. Prospektive studier om myokardskade og randomiserte kliniske forsøk vedrørende effekten av statiner hos kols pasienter er derfor nødvendig.

Målsetting

Vi ønsket å undersøke hvorvidt KOLS er assosiert med myokardskade (skade i hjertet) og å bedømme effekten av statinbehandling (kolesterolsenkende) på perifer vasodilatasjonsevne, inflammasjonsmarkører og lungefunksjon hos stabile KOLS pasienter.

Design, metode, materiale

Tverrsnittsdelen av undersøkelsen undersøker myokardskade bedømt med måling av Troponin T og inflammasjonsmarkører hos pasienter med stabil kols og i en gruppe med kontrollindivider. Intervensjonsdelen av studien er en prospektiv, randomisert, placebokontrollert, dobbelt-blind klinisk studie, som evaluerer effekten av statinbehandling på perifer vasodilatasjonsevne, lungefunksjon og biokjemiske markører for inflammasjon hos pasienter med stabil KOLS.

Gjennomføring

Studien er gjennomført, analysert og publisert.

Resultater

Troponin T var forhøyet hos stabile KOLS-pasienter uten tidligere kjent hjertesykdom sammenlignet med personer fra den generelle befolkningen. Statinbehandling hadde ingen effekt på lungefunksjon, men en mulig betennelsesdempende effekt og bedret blodårefunksjonen hos pasienter med tegn på lavgradig betennelse i kroppen. Nytten av diagnostikk med cTnT og statinbehandling hos stabile kols pasienter må vurderes i fremtidige kliniske studier.

Samarbeidspartnere

Haukeland Universitetssykehus

Videre planer

Artikler

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Artikler

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Neukamm AMC (2015) Cardiovascular comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease: Biomarkers, vascular function and effects of statin treatment. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Høiseth AD, Neukamm A, Karlsson BD, Omland T, Pål Haugar Brekke PH & Søyseth V (2011) “Elevated high-sensitivity cardiac troponin T is associated with increased mortality after acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease.” Thorax, 66:775-781.
doi:10.1136/thx.2010.153122

Neukamm A, Høiseth AD, Hagve T-A, Søyseth V & Omland T (2013) “High-sensitivity cardiac troponin T levels are increased in stable COPD.” Heart, 99:382-387.
doi:10.1136/heartjnl-2012-303429

Neukamm A, Høiseth AD, Einvik G, Lehmann S, Hagve T-A, Søyseth V & Omland T (2015) “Rosuvastatin treatment in stable chronic obstructive pulmonary disease (RODEO) – a randomized controlled trial.” J Intern Med., 278(1):59-67.
doi: 10.1111/joim.12337

Sluttrapport/artikler (pdf)

Neukamm_et_al-2015-Journal_of_Internal_Medicine.pdf
Neukamm_et_al-2013_Heart.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Neukamm AMC (2015) Cardiovascular comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease: Biomarkers, vascular function and effects of statin treatment. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Høiseth AD, Neukamm A, Karlsson BD, Omland T, Pål Haugar Brekke PH & Søyseth V (2011) “Elevated high-sensitivity cardiac troponin T is associated with increased mortality after acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease.” Thorax, 66:775-781.
doi:10.1136/thx.2010.153122

Neukamm A, Høiseth AD, Hagve T-A, Søyseth V & Omland T (2013) “High-sensitivity cardiac troponin T levels are increased in stable COPD.” Heart, 99:382-387.
doi:10.1136/heartjnl-2012-303429

Neukamm A, Høiseth AD, Einvik G, Lehmann S, Hagve T-A, Søyseth V & Omland T (2015) “Rosuvastatin treatment in stable chronic obstructive pulmonary disease (RODEO) – a randomized controlled trial.” J Intern Med., 278(1):59-67.
doi: 10.1111/joim.12337

Prosjektleder/forsker

Anke Neukamm

Hovedveileder

Torbjørn Omland

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Karfunksjon, statiner og KOLS
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 140 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 455 000
Startdato
15.10.2008
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet