– Stort behov for aktiviteter som bedrer livskvaliteten for eldre

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil bidra til å få eldre ut av sosial isolasjon og passivitet på en «koronatrygg» måte.

Ytterøy helselag har laget en koronakjepp som skal gjøre det lettere å holde riktig avstand. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen sine lokallag driver til vanlig en rekke aktiviteter som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, livskvalitet og sosial deltakelse for eldre. Grunnet smittevernhensyn er nå lokallagene tvunget til passivitet og aktivitetene har stoppet opp.

– Nå som så mange eldre må holde seg hjemme er det et stort behov for å finne alternative måter å få til sosiale fellesskap. Mange eldre kjenner på ensomhet og passivitet i disse dager, og det kan ha svært alvorlige helsekonsekvenser om det vedvarer over tid, forteller prosjektleder Sara Mead.

Aktiviteter som bryter sosial isolasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil reaktivere de aktivitetene de har mulighet til, innenfor smittevernreglene. Dette innebærer at de får opp de fysiske møteplassene de kan, mens deler av aktiviteten blir lagt over på digitale plattformer.

– Fire lokallag i Trøndelag er piloter for tiltakene, og så vil vi spre erfaringene til lokallag i resten av landet, sier Mead.

Mead forteller at de allerede har startet opp små og trygge gågrupper. Disse turgruppene er godt organisert, og bryter sosial isolasjon for eldre i tid med strenge smitteverntiltak.

Oppstrinda helselag har startet opp ukentlige gågrupper. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Over på digital plattform

Å få aktiviteten over på digitale plattformer krever omstilling for mange. Mange av Nasjonalforeningen for folkehelsen sine tillitsvalgte og medlemmer er seniorer, og har lite erfaring med den digitale verden.

Gjennom pilotprosjektet vil de finne frem til de digitale plattformene som fungerer best i deres målgruppe, og få på plass en god opplæringsmodell som trygger både arrangører og deltakere i bruk.

– Vi håper å få eksempelvis hyggetreff, strikkekafe og samtalegrupper for pårørende til personer med demens opp å gå igjen på disse plattformene, forteller Mead.

Flere av aktivitetene i lokallagene kan gjøres digitalt. Deriblant fungerer strikking godt på Zoom. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tilrettelegger for mer aktivitet

– Vi vil at dette prosjektet skal bidra til at flere lokallag kan sette i gang aktivitet og tilbud til personer som trenger det litt ekstra i disse tider, forteller Sara Mead.

Videre forteller hun at de også forventer at dette vil bidra til at flere av deres medlemmer føler seg litt tryggere på å bruke digitale plattformer til sosiale formål.

Dette prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Sør-Verran helselag er også i gang med koronatrygge turgrupper. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Søknadssammendrag

Bakgrunn og målgruppe
Våre lokallag vil bidra til å få eldre ut av sosial isolasjon og passivitet, men trenger bistand/verktøy for å kunne gjøre det på en trygg måte i dagens situasjon.Til vanlig driver de en rekke aktiviteter som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, livskvalitet og sosial deltakelse for eldre.

Grunnet smittevernhensyn er nå lokallagene tvunget til passivitet og aktivitetene har stoppet opp. Mange eldre har derfor mistet mye sosial støtte og opplever isolasjon og ensomhet. Eldre er i risikogruppe for koronaviruset og må ta ekstra smittevernhensyn, kanskje helt til vaksine er klar om 1-1,5 år. Sosial isolering og ensomhet er knyttet til økt risiko for eks. hjerte- og karsykdommer, demens og tidlig død. Ved å ikke motvirke dette setter vi en stor gruppe av befolkningen i helserisiko. Det er stort behov for å utvikle aktiviteter tilpasset smittesituasjonen vi nå lever i.

Mål
Å reetablere aktiviteter som bryter sosial isolasjon, gir sosial deltakelse, fysisk aktivitet, stimulerende samvær og bedre livskvalitet for eldre i en situasjon hvor vi må forholde oss til strenge smitteverntiltak.

Tiltak og plan for gjennomføring
I tett samarbeid med 3-4 lokallag i Trøndelag vil vi finne de beste digitale plattformene for interaktive sosiale treff for dem. Mange eldre har lav digital kompetanse og opplæring i bruk av verktøyene må være grundig og gjerne telefonbasert til arrangør (lokallaget) og aktuelle deltakere.

Vi vil starte opp turgrupper innenfor smittevernreglene. Dette krever rekruttering av turledere og utvikling av materiell/info som gjør at turleder og deltakere er trygge på smittesikring. Finne frem til gode løsninger for organisering, evt. opprette digital plattform for påmelding om lokallagene ønsker det.

I pilotperioden vil vi finne frem til de beste løsningene sammen med pilotlagene, som vi fortløpene vil dele med lokallag i resten av landet.

Prosjektleder/forsker

Sara Mead

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Ut av isolasjon i koronatiden
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
22.04.2020