De rustne røsters serenade

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Målgruppen var beboerne i sykehjem og eldreboligene samt de hjemmeboende eldre som fikk tilbud om transport. Arrangementet ble gjennomført kontinuerlig annenhver søndag fra kl 15.00 til kl 17.00.

 

Målsettingen var å skape en møteplass som var tilrettelagt for eldre, men hvor alle var velkommen. Sangsøndagene startet med ettermiddagskaffe. Sang og musikktilbudet var variert. Sangboken SYNG MED var et godt hjelpemiddel som skapte både aktivitet og engasjement. Oppslutningen var overveldende. De frivilliges innsats har vært et bærende element både som trivselsfaktor og i det praktiske arbeide.

 

Prosjektet har vekket interesse i hele kommunen. Selv om prosjektperioden er avsluttet, videreføres sangsøndagene i sykehjemmets eget regi. Og Rissa kommune har øremerket 100.000 kroner til aktiviteter og trivselstiltak for de eldre i 2008.

Prosjektleder/forsker

Gunnvor Breivik

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
De rustne røsters serenade
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2007: kr 50 000
Startdato
15.01.2007
Sluttdato
15.12.2007
Status
Avsluttet