Hjernetrim

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Ullevål Hageby seniorsenter er et senter som er drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Som et del av vårt engasjement i folkehelsen, så ønsker vi nå å utvide vårt forebyggende arbeid mot demens, og oppretter fra høsten en Hjernetrimgruppe. I forbindelse med dette så trenger vi å tilrettelegge kursrom, kjøpe inn ulikt utstyr, samt benytte mange arbeidstimer til vi får opplært frivillige til å drive prosjektet videre.

Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker å sette demens på dagsorden i enda større grad enn det har vært til nå her ved senteret. Da gjennomsnittsalderen på vårt senter er ganske høy (over 76 år), og vi vet at man over 75 år allerede har 6,1% som viser tydelige tegn på demens, og at kurven stiger bratt over 80 år (Helsedirektoratet 2007), så ser vi at dette er et viktig satsingsområde for oss. Vi jobber allerede med det sosiale aspektet hver eneste dag, vi tilbyr trim, underholdning og kursing, men vi ser et behov for å spisse arbeidet ennå mer direkte mot demens.
Andre seniorsenter har utført prøveprosjekter på hjernetrim-grupper med gode sosiale resultater. Det har blitt flere og flere deltakere på gruppene som følge av at de selv har trivdes godt, samt at det har blitt en viktig arena for den enkelte. Vi vil benytte oss av kunnskapen de har fått underveis, og bygge videre på erfaringene de har gjort seg.

Prosjektets målsetting og målgruppe
Målsetningen med prosjektet er å engasjere og veilede eldre til å selv gjøre en innsats for å stagnere utviklingen av demens gjennom fysisk og mental trening. Vi ønsker å trigge lysten til å være sosiale og diskutere samfunnsaktuelle temaer, samtidig som vi ønsker å rette fokuset mot viktigheten av fysisk aktivitet i forbindelse med forebygging av demens. Sosialisering, trigging av intellektet og å gi deltakerne fysiske utfordringer er derfor viktige momenter i vårt prosjekt.
Målgruppen er eldre i bydelen som enten har en påbegynnende demens, eller som ønsker redskaper i hverdagen som kan hjelpe de å stagnere en utvikling av demens i fremtiden.

Beskrivelse av gjennomføring
Høsten 2013 starter vi opp med en liten gruppe for å få testet ut oppgaver, tema og opplegg før prosjektet starter januar 2014.
Vi skal holde møtene i kjellerlokalene våre, 2-3 timer hver uke. Møtene skal være en kombinasjon av en rekke aktiviteter (se vedlegg), fysiske og mentale. Vi skal diskutere dagsaktuelle temaer, benytte oss av trimrommet, løse ulike oppgaver som gruppe og benytte oss av demensforeningen sine hukommelses-oppgaver.

Prosjektets betydning
Vi mener at prosjektet har en stor sosial verdi for deltakerne. Prosjektet gir også et tilbud til eldre i bydelen til å ha noe fast å delta på, og vi håper at disse møtene skal engasjere til videre snakk og diskusjoner utover møtene. Vi ønsker også å få de eldre inn i treningsrommet. Her kan de utfordre seg ved enkle øvelser, både ved vekter og kardio-apparater.
Vi ønsker å stimulere et engasjement til å ta vare på egen og andres helse, både mentalt, fysisk og sosialt.
Vi tenker å ha en løpende evaluering blant deltakere og ledere mens prosjektet gjennomføres. Etter hvert møte, så setter vi av noen minutter hvor vi diskuterer dagen og utbyttet de enkelte har hatt av dette. Vi kan dessverre ikke evaluere prosjektet på en medisinsk måte, kun på hva vi, pårørende og deltakerne selv opplever.

Framdriftsplan

Vår/høst 2013
Markedsføring via lokale aviser, nettsider, plakater og brosjyrer.
Uttesting av metoder og aktiviteter.
Finne aktuelle kandidater til gruppen i samarbeid med demenskontakten i bydelen.
Få opplæring i bruk av treningsapparater av fysioterapeutstudenter, i samarbeid med fysioterapeut og bydel.

2014
Jan:
Klargjøring av rommet uke 1-2
Oppstart gruppe på 12 personer uke 3
Ukentlige møter jan-juni 2-3t.

Aug: Oppstart gruppe (2 grupper om behov)
Ukentlige møter aug-des
Desember 2014: Evaluering av prosjektet med vurdering om utvidelse

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport hjernetrim 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Lillian Høyertun Lunden

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Hjernetrim
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2014: kr 70 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet