Happy hours på Ullerntunet

Søknadssammendrag

Siden nedstengningen i mars har de strenge smittetiltakene ført til isolasjon for mange eldre, og i sykehjem har mangel på fysiske, psykiske og sosiale stimuli gitt betraktelig redusert livskvalitet hos en sårbar gruppe over tid. For å møte et etterlengtet behov vil Ullern helselag arrangere «happy Hours» på Ullerntunet; en konsertrekke for beboere på Ullern sykehjem og helsehus (N=150) i form av en hybrid løsning som overholder alle FHIs smitteregler ved å arrangere flere mindre konserter etter hverandre i kombinasjon med livestreaming til de øvrige beboerne.

Ullern sykehjem består av tre avdelinger som hver utgjør sin kohort (ca 50 langtidsbeboere). Hver konsert skal gjennomføres x tre samme dag på ca 60 min; kl. 14.00, 16.00 og 18.00, en for hver avdelingskohort, dette for at beboerne skal komme ut av avdeling og ned i festsalen.

Målet er å sikre alle beboerne 5 konserter fra des. 2020 til aug. 2021. Den første konserten streames slik at beboere som ikke kan forlate avdeling kan følge med. Tilhørende helsehus (med ca 100 korttidspasienter) vil få tilgang til livestreamlinken og mulighet til å følge konserten virtuelt, eventuelt sammen med pårørende. Livestreaming av alle konsertene vil sikre også de beboerne som ikke kan forlate avdelingen en kulturell «happy hour».

I tillegg til en musikalsk opplevelse skal det serveres mat og godt drikke. Grunnet strengere smittevernregler for korttidsbeboere vil det ikke være mulig for denne gruppen å delta fysisk. Egen media/IT produsent, vil være ansvarlig for streaming av god kvalitet, og vil serve avdelingene med teknisk support på forhånd for å sikre at utstyr og overføring fungerer.

Alle smittevernregler utformet fra FHI vil bli overholdt.

Streaming med teknisk support vil ha fremtidig overføringsverdi til sykehjemsaktiviteter. Det er forventet at økt sosialt samvær og tilgang til kulturelle opplevelser vil ha en positiv innvirkning på den enkelte beboers livskvalitet.

Prosjektleder

Linda Kvæl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Happy hours på Ullerntunet
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
28.10.2020