Lev for hjertet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
Mange i Norge er på ulike måter berørt av hjerte- og karsykdommer. Nesten 31 prosent av alle dødsfall skyldes disse sykdommene, og ca. 450 000 mennesker lever med en hjerte- eller karsykdom.
Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1955 arbeidet med å forebygge og bekjempe hjerte- og karsykdommer. Vi jobber aktivt med informasjonsarbeid for personer med hjerte- og karsykdommer og deres pårørende gjennom våre hjertebrosjyrer, nettside og vår informasjonstelefon Hjertelinjen. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjennom forebyggende tiltak bidra til at hele befolkningen lever mer hjertevennlig. Vi jobber også med hvordan man kan leve godt sykdommene.

2. Prosjektets målsetning
Nasjonalforeningen for folkehelsen opplever gjennom sitt arbeid at det er et stort informasjonsbehov og vi tilbyr i dag skriftlig materiale om de vanligste hjerte- og karsykdommene. Når man blir syk kan det fort bli mye informasjon på en gang mens en er innlagt på sykehus. Når en kommer hjem og får sortert tankene dukker spørsmålene opp. Brosjyrene er da gode å ha, men i tillegg er spesielt filmer gunstig for å få svar på disse spørsmålene. Det finnes lite visuelt materiale på norsk, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi opplever at stadig flere har film som foretrukket medium når de skal fordype seg i nytt stoff.

3. Prosjektes målgruppe
Hovedmålgruppe er personer som har hjerte- og karsykdommer.
Sekundærmålgrupper er pårørende og personer med høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Nasjonalforeningen for folkehelsen inngår et samarbeid med Snöball film om å produsere 7 informasjonsfilmer om hjerte- og karsykdommer. 5 av filmene skal være filmer rettet mot personer med sykdommene og én film produseres som en kampanjefilm med fokus på forebygging. Den siste filmen vil være en film som kan deles for eksempel i sosiale medier eller vises som en teaser og har som formål å lede målgruppen inn på nettsidene for å se filmer og finne informasjon om hjerte- og karsykdommer. I utarbeidelsen av manusene vil Nasjonalforeningen for folkehelsen og Snöball Film jobbe tett med Nasjonalforeningen for folkehelsens, Hjerte- og karråd. Hjerte- og karrådet er Nasjonalforeningen for folkehelsens fagråd innen Hjerte- og karsykdommer. Hjerte- og karrådet vil fungere som støttespiller og premissleverandør innenfor de aktuelle temaene. Snöball Film har lang erfaring i å benytte eksperter i sine informasjonsfilmer. Innholdet i det som skal formidles vil bli skrevet ut i detalj i manusprosessen slik at fagfolkene kan kvalitetssikre innholdet. Snöball har lang erfaring med å jobbe tett med faggrupper i sine filmprosjekt.

5. Prosjektes betydning
Hjertet er et livsviktig organ og tanken på hjertesykdom er skremmende for mange. Personer som får hjertesykdom, sitter ofte igjen med mange spørsmål etter første møte med lege og helsevesen. Hvorfor ble akkurat jeg syk? Vil den, og hvordan vil sykdommen påvirke mitt liv? Når kan jeg trene igjen og hva, og hvor hardt, kan jeg trene? Må jeg bruke medisiner resten av livet og gir de bivirkninger? Hva kan jeg spise, og er det andre ting jeg bør gjøre/ikke bør gjøre? Når kan jeg leve et normalt liv igjen? Gjennom dette prosjektet vil informasjonstilbudet til personer med hjerte- og karsykdommer og deres pårørende kunne styrkes.

6. Framdriftplan
2014 jan-feb Oppstartsseminar, research og befaringer
2014 mars Levering av første manusutkast til faggruppen (6 stk)

Første manusmøte
2014 april Levering av andre manusutkast til faggruppen (6 stk)

Andre manusmøte

Godkjenning av manus før opptak
2014 mai-jun

Opptak og teknisk arbeid med materiale
2014 aug-sep Redigering (6 stk)

Første visning
2014 okt

Eventuelle endringer etter første visning

Ny visning og godkjenning av filmene
2014 nov-des Klargjøring av nettside og tilleggsmateriale

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Extrastiftelsen Lev for hjertet v02 (2).pdf

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Mosteid

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Lev for hjertet
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2014: kr 701 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet