Aktiv 60

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Aktiv 60 er et folkehelseprosjekt for de over 60 år bosatt i Stavanger. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Helse og Rehabilitering og kommunen. Et beløp på kr. 1.200.000.- fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i to år og årlige driftsmidler fra Stavanger kommune på kr. 600.000.-.

 

Målgruppen for prosjektet er mennesker over 60 år. Mål for prosjektet er å tilrettelegge for fysisk aktivitet slik at flest mulig eldre kan høste mest mulig helsegevinster. Prosjektet blir administrert av Skipper Worse AS. I de to første driftsårene var det ansatt en prosjektleder i 100%  stilling, nå er stillingen redusert med 30% og prosjektet har gått over til permanent drift finansiert av Stavanger kommune. Prosjektet hadde i utgangspunktet en varighet på to år og ble startet i januar 2008. 60+ Stavanger (som det blir kalt i kommuen) har i dag godt over 900 registrerte besøk hver uke. De økonomiske midlene prosjektet mottok fra Helse og Rehabilitering var avgjørende for prosjektets oppstart og de første driftsår.

 

60+ fungerer som et treningssenter og tilbyr 50 gruppetreningstimer ukentlig. Vi har instruktører på alle timene og innholdet på treningen varierer. Alt i fra yoga, pilates, balansetrening, styrketrening og gladtrim. 60+ tilbyr organisert trening til alle over 60 år i kommunen og har tre faktorer som skiller oss ut og gjør Aktiv 60 til den suksess det har blitt:

·        All trening er tilrettelagt for aldersgruppen over 60 år og ledes av dyktige instruktører.

·        Treningstilbudet har sosiale rammer og knyttes opp mot eldresenterdriften for øvrig.

·        Tilbudet er gratis.

 

60+ har en enkel struktur med prosjektleder øverst og instruktørene under. Instruktørene deles i to: frivillige og profesjonelle.  Det å alltid ha en instruktør tilstede under treningen er viktig for kvaliteten på tilbudet. Deltakerne hadde ikke vært fysisk aktive i den grad hvis ikke tilbudet eksisterte.  De ville ikke oppsøkt et treningssenter. Skipper Worse AS har blitt en hovedleverandør av organisert fysisk aktivitet for eldre i Stavanger. Det er god samfunnsøkonomi å forebygge.

 

Prosjektleder/forsker

Libeth von Erpecom Vikse

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Aktiv 60
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Skipper Worse AS
Beløp Bevilget
2008: kr 600 000, 2009: kr 600 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet