Seniorer i sentrum

Sang- og musikkaktiviteter for eldre og demente

Halden Frivilligsentral har satt i gang mye variert aktivitet innenfor sang og musikk gjennom dette prosjektet.

Med allsang, jazzkafé og konserter har sang og musikk vært et lyspunkt for de eldre som har sittet isolerte i hjem og institusjoner gjennom pandemien.

Takket være annen finansiering kan dette flotte tiltaket videreføres for de eldre i Halden.


Søknadssammendrag

Musikk i forskjellige former er vist å være svært gode tiltak for å aktivere eldre personer, med og uten demens. Aktiv deltakelse i sang og musikk bidrar til å gi dagene et meningsfylt innhold og skaper sosiale møteplasser i en tid hvor faren for isolasjon og ensomhet er stor.

Men eldre mennesker er spesielt utsatt for alvorlig sykdomsforløp og død, hvis de blir smittet med Covid-19. Myndighetenes smittevernråd innebærer at eldre skal skjermes for smitte. Dette medfører stor fare for at de blir isolert i sine hjem, omsorgsboliger og institusjoner.

Halden Frivilligsentral, sammen med Demensforeningen, gjennomfører en rekke ulike musikalske arrangementer og aktiviteter med sårbare eldre som målgruppe. Behovet for denne type aktiviteter er økt som følge av pandemien og myndighetenes retningslinjer for smittevern. Samtidig gjør smittefaren for Covid-19 at det blir ressurskrevende å gjennomføre dette, i trygge, tilrettelagte omgivelser.

Eksempler på sang- og musikkaktiviteter – seniorer i sentrum: Visegruppe, allsang m. husbandet(eldre), musikktimen (bl.a. demente deltakere), jazzkafé (musikere 65+), konserter på eldresentre/eldreboliger, sangprosjekt med barneskoler, musikklytterom m.m.

Frivilligsentralen samarbeider med «IT-byen Halden» om bl.a. strømming av arrangementer og transport i Smart-City-biler, samt med Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble.

Takket være støtten fra Stiftelsen DAM vil vi engasjere én eller flere verter/ koordinatorer med ansvar for å planlegge og gjennomføre musikkarrangementene. Vertene skal forberede og sørge for smittevernforebyggende tiltak, sørge for transport, ta i mot og veilede deltakerne før, under og etter konserter, allsang m.m., og også rigge teknisk utstyr.

Avtaler med verter vil bli inngått primo desember 2020. Første arrangement i prosjektet blir gjennomført 3. desember 2020. Deretter vil aktivitetene gjennomføres regelmessig gjennom hele 2021.

Evaluering vil skje ved kvantitativ dokumentasjon av de musikalske aktivitetene, antall utøvere og deltakere, samt et enkelt spørreskjema til deltakerne.

Prosjektleder

Per Grunde Weydahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniorer i sentrum – Sang- og musikkaktiviteter for eldre og demente
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 270.000
Startdato
23.11.2020